Annons

Miljöpartiet vilseleder om kärnkraften

Miljöpartiet sprider fakta som inte stämmer när det gäller kärnkraften och kostnader. Framför allt gäller det kravet på en ”helförsäkring” vid olyckor. Samtidigt bortser Miljöpartiet från de skador som utsläpp från andra energikällor orsakar. Det skriver företrädare för det oberoende nätverket Nuclear Power Yes Please
.

Under strecket
Publicerad

Miljöpartiets energipolitiska talesperson Lise Nordin har i snart två dussin intervjuer och identiska debattartiklar påstått att den svenska kärnkraften är ”subventionerad” på grund av att den ”inte är helförsäkrad”. I dessa artiklar förekommer grova faktafel och argument som kan betraktas som irrelevanta för kärnkraftsfrågan i stort. Att den person som skall anses vara ansvarig för energipolitiska frågor inom Miljöpartiet så grovt missar målet anser vi är ytterligare ett tecken på de gamla motståndarnas ökande desperation när kärnkraftsbyggandet i världen nu tar ny fart efter tre årtiondens slummer.

Lise Nordin hävdar att efter den nya energiuppgörelsen som klubbades 2009–2010 är taket för den ersättning kärnkraftsbolagen måste betala ut vid en större olycka satt till 11–12 miljarder kronor, och att allt därutöver faller på staten. Detta påstående är falskt. De miljarder hon avser är de resurser som bolagen måste ha omedelbart tillgängliga vid en olycka.

Annons
Annons
Annons