Annons
X
Annons
X

Miljöpartiet tycks sätta New York före Sverige

LEDARE | PER GUDMUNDSON

För två veckor sedan öppnade Miljöpartiet lokalavdelning i New York. Det var smart. För MP:s urbana väljare är New York en symboliskt viktig plats. För den som inte har råd att bo där permanent är dock MP inte helt lockande. Med MP:s flygskatter skulle resor till New York bli omkring 20 procent dyrare. Billiga inrikesbiljetter skulle få fördubblat pris.

Miljöpartiets skuggbudgetpresentation igår innehöll förvisso inte bara ledsamheter. MP fortsätter att driva på för småföretagen, och vill sänka arbetsgivaravgifterna och slopa sjuklöneansvaret för företag med färre än tio anställda. Där borde regeringen inleda överläggningar.

Stäng

POLITISKA CHEFREDAKTÖRENS NYHETSBREV – Tove Lifvendahls kommentarer direkt i mejlkorgen

  Anmäl dig här kundservice.svd.se

  Skuggbudgeten innehåller vidare enorma satsningar på järnväg, upprustning av allmännyttan, högre lärarlöner och allt annat som vore trevligt men som kan tyckas svårt att finansiera.

  Annons
  X

  Det har sin förklaring. Miljöpartiet trycker upp utgiftstaket (mellan 22 och 31 miljarder kronor högre än regeringens) och skapar på så sätt större plats för gröna drömmar. Tyvärr har MP ett lika lättsamt förhållande till verkligheten även på intäktssidan.

  Alliansen har trots hårt motstånd genomdrivit jobbskatteavdraget i fyra steg, vilket har gjort det mer attraktivt att arbeta. Avdraget beräknas ha gett 70000 nya jobb, och har gett vanliga inkomsttagare en hel månadslön mer i plånboken varje år. Men Miljöpartiet föreslår att jobbskatteavdraget ska trappas av för intäkter över 40000 kronor.

  Det vore ödesdigert enligt expertisen. ”En avtrappning av ett jobbskatteavdrag med högre inkomster skulle”, konstaterade exempelvis Finanspolitiska rådet 2010, ”ge upphov till mycket betydande minskningar av antalet arbetade timmar” .

  Närmare beräkningar har gjorts av Lennart Flood, professor vid Handelshögskolan, Göteborgs universitet. En motsvarande avtrappning vid 40000 kronor leder till ”att antalet arbetade timmar minskar med motsvarande 3000 heltidsarbetande personer”. En avtrappning skulle således ge högre skatteintäkter från dem som väljer att fortsätta jobba som vanligt. Men några tusen färre jobb leder förstås till lägre statliga intäkter av inkomstskatt, moms och arbetsgivaravgift. ”Sammanfattningsvis skulle ett avtrappat jobbskatteavdrag
  försämra de offentliga finanserna med 0,7 miljarder kronor efter det att såväl effekten på arbetade timmar som prestationsnivån beaktats”, enligt professor Floods rapport (SNS, 2010).

  Man får hoppas att de pensionärer och fattiga barn som skulle åtnjuta Miljöpartiets omfördelning slipper vara med och betala det underskott på 0,7 miljarder kronor som förslaget i verkligheten skulle medföra.

  Även där Miljöpartiets beskattning fungerar som tänkt slår den hårt. Den föreslagna kilometerskatten på lastbilstransporter är i praktiken en straffskatt på den som bor, arbetar eller driver företag på fel plats.

  På Södermalm, där MP har de kärnväljare som ännu inte har flyttat till New York, blir problemen små. I glesbygd blir maten dyrare, jordbruk och skogsnäring brandskattas, och företag slås ut. Det blir inte gratis. På sikt kanske även Södermalm – åtminstone bondens marknad – drabbas.

  New York lär dock klara sig.

  Annons
  Annons
  X
  Bild 1 av 1
  Annons
  X
  Annons
  X