Annons
X
Annons
X

Miljöpartiet: Dags att sätta planeten först

Vi är stolta över att vi i regeringen just nu genomför ett genom­gripande miljöskifte. Men samtidigt som det står klart att vi måste agera kraftfullt här och nu ägnar sig oppositionen åt positionering som om slaget stod om opinionssiffrorna och inte om verkligheten, skriver Miljöpartiets språkrör Isabella Lövin och Gustav Fridolin.

Klimathotet
När vi ser hur forskarnas ­värsta scenarier är på väg att slå in, och hur USA samtidigt valt en president som ifråga­sätter grund­läggande vetenskapliga fakta, då måste vi ­lägga in en ­högre växel, skriver Isabella Lövin och Gustav Fridolin.

När vi ser hur forskarnas ­värsta scenarier är på väg att slå in, och hur USA samtidigt valt en president som ifråga­sätter grund­läggande vetenskapliga fakta, då måste vi ­lägga in en ­högre växel, skriver Isabella Lövin och Gustav Fridolin. Foto: Mats Andersson/TT

DEBATT | KLIMAT OCH MILJÖ

Sverige ska bli ett av världens första fossilfria välfärds­länder.

År 2016 går till historien som det varmaste året i mänsklighetens historia. Planeten är redan mer än 1,2 grader varmare än förindustriell nivå, men vid polerna går uppvärm­ningen ännu snabbare. Arktis var i november 20 grader varmare än normalt. När isen försvinner accelereras uppvärmningen ytterligare. Havet blir än varmare, vädersystem ändras, det blir iskyla där det inte brukar, våldsamma orkaner där det inte brukar, värmerekorden faller som käglor.

Miljöpartiet bildades för att hantera just de problem vi nu ser spelas upp framför våra ögon. Partiet skapades ur insikten att vi inte kan fortsätta exploatera naturresurser som om de vore oändliga. Vi var det första partiet att våga ifrågasätta den oheliga vänster–höger-allians som alltid satt ekonomiska vinster före hänsyn till naturen och kommande genera­tioner. Genom att alltid stå upp för obekväma sanningar är vi populismens motpol.

Annons
X

Vi är stolta över vår historia. Och vi är stolta över att vi i regeringen just nu genomför ett genom­gripande miljöskifte. Vi har satt målet att Sverige ska bli ett av världens första fossilfria välfärds­länder. Vi har gjort en blocköverskridande överenskommelse om att Sverige ska ha 100 procent förnybar el till 2040. Vi bygger ut laddinfrastruktur i hela landet som gör det möjligt att byta bensin- och diesel­bilar till energisnål och ren eldrift. Vi har drivit igenom att vi ska bygga stambanor för hög­hastighetståg och vi har åttafaldigat stödet till solel.

Allt detta är fundamentala delar i det gröna samhällsbygget. Men det räcker inte. När vi ser hur forskarnas värsta scenarier är på väg att slå in, och hur USA samtidigt valt en president som ifrågasätter grundläggande vetenskapliga fakta, då måste vi ­lägga in en högre växel.

Genom att bli världens första fossilfria välfärdsnation ska vi visa att det går att kombinera en stark ekonomisk och social utveckling med en kraftfull klimatpolitik i linje med målsättningarna i Paris­avtalet. Därför fokuserar regeringen under 2017 på tre avgörande områden:

Stäng

SvD:s NYHETSBREV – dagens viktigaste nyheter direkt i mejlkorgen

  Anmäl dig här kundservice.svd.se

  Klimatpolitiskt ramverk. Under våren kommer vi att lägga fram en proposition om ett klimatpolitiskt ramverk, inklusive en klimatlag, som binder alla framtida regeringar vid att minska utsläppen i den takt som krävs för att uppnå klimatmålen. Till detta knyts ett klimatpolitiskt råd som ska övervaka arbetet. Att sakna klimatpolitik som når upp till klimatmålen kommer i framtiden vara lika oansvarigt som att inte ha en ekonomisk politik där plus och minus går ihop.

  Fossilfria transporter. Samtidigt som utsläppen inom övriga områden har gått ner så har transportsektorns utsläpp bitit sig fast på en hög nivå. Detta är ohållbart. Regeringen kommer därför att lägga fram kraftfulla åtgärder som minskar utsläppen och ökar andelen förnybara drivmedel. Flygskatt och vägslitageavgift blir viktiga liksom investeringar i tåg och hållbara städer där gång-, cykel- och kollek­tivtrafik ersätter onödig bilism.

  Reform av EU:s utsläppshandelssystem. Priset på utsläpp inom EU:s utsläppshandelssystem är all­deles för lågt. Vi behöver minska antalet utsläppsrätter så att det blir dyrare att släppa ut och det blir mer lönsamt med klimatsmart teknik. Regeringen driver på i EU för en skarp reform av EU-ETS för att öka priset på utsläpp i hela EU. Från och med 2018 kommer Sverige även att köpa och skrota utsläppsrätter för att åtgärda det väldiga överskott som finns, och som gör att det inte kostar mer än en kopp kaffe på Arlanda att släppa ut ett ton koldioxid till vår atmosfär.

  Samtidigt som det står klart att vi måste agera kraftfullt här och nu ägnar sig oppositionen åt positionering som om slaget stod om opinionssiffrorna och inte om verkligheten.

  Moderaterna vill sänka klimatskatten på fossila drivmedel med 8 miljarder de kommande fyra åren. De säger också nej till regeringens satsningar på höghastighetståg, liksom Liberalerna. Samtliga borgerliga partier och Sverigedemokraterna vill plocka bort var fjärde krona från miljöbudgeten. Samtliga vill ta bort ”Klimat­klivet” som ger stöd till laddstolpar för el­bilar, cykelbanor och biogas­anlägg­ningar runt om i landet. Moderaterna motsätter sig dessutom ytterligare stärkning av handelssystemet och skrotning av utsläppsrätter.

  Inte ens Center­partiet ställer upp på förslaget om en flygskatt, trots att utsläppen från flyget har ökat med mer än 60 procent på dryga tjugo år och att flygbränsle i dag är fullkomligt skattebefriat. Principen om att förorenaren betalar ställde sig alla länder bakom 1992 men Centerpartiet verkar anse att det inte ska gälla flyget.

  I valrörelsen var det många av oppositionspartierna som anklagade oss för att vilja ta död på lands­bygden med vår höjning av bensinskatten. Nu när bensinskatten väl är höjd har alla partier utom Mode­raterna i tysthet accepterat detta. Vi gissar att det blir på samma sätt med flygskatten.

  När den väl är införd kommer den inte att tas bort, för när den gröna omställningen väl genomförs är det ytterst få som vill spola tillbaka bandet. Det är inte många som i dag vill ha tillbaka olje­pannorna i villornas källare, det klorblekta pappret eller bergen av sopor.

  Men för att förändring ska ske krävs verkligt ledar­skap, framtidstro och ansvarstagande, inte driften att tillfredsställa de tillfälliga opinionerna. Miljöpartiet kommer fortsätta att vara ett parti som driver fram positionerna även när besluten är obekväma. Oppositionen är nu skyldiga väljarna ett svar: hur ska man leda Sverige till att bli ett fossilfritt land, utan att ha en politik för det?

  Isabella Lövin

  språkrör för Miljöpartiet de gröna,

  minister för internationellt utvecklingssamarbete och klimat

  Gustav Fridolin

  språkrör för Miljöpartiet de gröna, utbildningsminister

  Annons
  Annons
  X

  När vi ser hur forskarnas ­värsta scenarier är på väg att slå in, och hur USA samtidigt valt en president som ifråga­sätter grund­läggande vetenskapliga fakta, då måste vi ­lägga in en ­högre växel, skriver Isabella Lövin och Gustav Fridolin.

  Foto: Mats Andersson/TT Bild 1 av 1
  Annons
  X
  Annons
  X