Annons
X
Annons
X

Miljonstöd till kulturarv

Alliansen återinför stora sysselsättningsåtgärder i kultursektorn. Men satsningen på att skapa 4 400 årsarbeten är inte bara välkommen – den snäva inriktningen möter omedelbart kritik.

(uppdaterad)
En av budgetnyheterna är att personer som står utanför arbetsmarknaden ska få jobba med kulturarvet.
En av budgetnyheterna är att personer som står utanför arbetsmarknaden ska få jobba med kulturarvet. Foto: JAN COLLSIÖÖ/SCANPIX

Regeringen satsar närmare 850 miljoner kronor under de tre kommande åren på arbetsmarknadsåtgärder för att digitalisera, inventera och vårda kulturarvet.

Nyheten, som finns med i nästa års statsbudget, presenterades av arbetsmarknadsdepartementet i går, och riktar sig till ”aktörer som gör samhällsnyttiga insatser inom kulturarvsområdet”.

Därmed kan allt från ideella föreningar till statliga museer föreslå arbetsskapande projekt. Det kan handla om att restaurera och vårda kulturmiljöer, digitalisera samlingar och arkivmaterial, inventera kulturlämningar och bebyggelse eller röja sly kring fornlämningar.

Annons
X

Men den tydliga begränsningen till ”kulturarv” möter omedelbart kritik från andra kulturområden som går jämförelsevis lottlösa ur de nu avslutade budgetförhandlingarna.

Till exempel varnar bildkonstnärernas organisation KRO/KIF för att regeringen håller på att försumma den levande samtidskulturen.

– Det är i samtidskonsten vårt samhälle speglas, inte i kulturarvet. Den nuvarande kulturarvspolitiken är på det sättet – ironiskt nog – kortsiktig, säger Karin Willén, riksordförande i KRO.

Stäng

PERFECT WEEKEND – Nyhetsbrevet från SvD Perfect Guide som håller dig uppdaterad på de senaste samtalsämnena inför helgens middagar.

  Anmäl dig här kundservice.svd.se

  Regeringen tycker att sjukskrivan ska arbeta med kultur, för då behöver man inte kunna något. Jag tycker sjukskrivna kan arbet i regeringen.
  Mark Levengood på Twitter.

  Att döma av SvD:s källor kan det finnas fog för kritiken. Åtminstone väntas inga större kultursatsningar direkt från kulturdepartementet när budgeten presenteras nästa vecka. I stället kommer nyheterna via andra departement, så som sysselsättningspaketet från arbetsmarknadsminister Hillevi Engström.

  Tidigare är det socialdemokratiska regeringar som har utmärkt sig för ”jobbskapande åtgärder” inom kultursektorn. 2005 lanserades tillfälliga så kallade Accessprojekt som sysselsatte som mest 650 personer per år.

  – En mycket stor skillnad är att det då inte fanns krav på att de sysselsatta skulle ha en sjukdomshistoria. Det räckte att de var arbetslösa. Därmed rekryterades många högutbildade akademiker till Accessprojekten, förklarar Erik Åström, sakkunnig vid Kulturrådet.

  Det nu aktuella jobbpaketet från alliansen är annorlunda utformat. Målgruppen är ”personer som lämnar sjukförsäkringen efter långa perioder av sjukfrånvaro” och inte får jobb på arbetsmarknaden. ”Ofta handlar det om någon typ av funktionsnedsättning som medför nedsatt arbetsförmåga”, skriver regeringen som vill fånga in personer som står ”mycket långt från arbetsmarknaden”.

  Det blir dock jobb även till högutbildade kulturarbetare när arbetsledningen ska rekryteras. Urval av projekt och handledning ska nämligen skötas av Riksantikvarieämbetet, dit 270 av miljonerna går.

  –Vi tycker att det här ska bli väldigt roligt, eftersom det finns så mycket att göra kring kulturarvet. Vi ska samarbeta med de lokala arbetsförmedlingarna, säger riksantikvarie Inger Liljekvist.

  Har ni gjort något liknande förut?

  –Ja, men aldrig i den här storleksordningen. Det är en väldig markering att det gäller kulturarvet.

  Att det skulle komma någon form av sysselsättningspaket var väntat. Den 9 juni fick ett förslag att skapa regionala kulturjobb via länsmuseerna stöd från hela riksdagen. Det kom visserligen från socialdemokratiskt håll, men vann gehör hos Sverigedemokraterna och omfamnades då även av alliansen.

  – Du är ju medveten om den parlamentariska situationen. Och så länge arbetslösheten är hög måste alla goda uppslag tas i beaktande, säger Cecilia Magnusson (M), gruppledare i riksdagens kulturutskott.

  Fröet till jobbsatsningen är alltså en S-motion, undertecknad av riksdagsmännen Jörgen Hellman och Christina Oskarsson. ”Det återstår mycket att göra för att säkra det regionala kulturarvet. Därför bör länsmuseerna få stöd för sin verksamhet med att dokumentera och tillgängliggöra kulturarvet”, motiverade de sitt förslag.

  I alliansregeringens vidgade version riktas nu åtgärderna till många fler aktörer än länsmuseerna, medan målgruppen arbetslösa snävas in mot långtidssjukskrivna.

  Vid Riksförbundet Sveriges museer, RSM, faller förslaget ändå i god jord:

  –Ur vårt perspektiv är detta mycket positivt, inte minst för att vi behöver digitalisera. Men det kommer att kräva ytterligare resurser senare, eftersom det som skapas ger efterarbete. Även det digitala kulturarvet måste förvaltas, säger Mats Persson, generalsekreterare för RSM.

  Annons
  Annons
  X

  En av budgetnyheterna är att personer som står utanför arbetsmarknaden ska få jobba med kulturarvet.

  Foto: JAN COLLSIÖÖ/SCANPIX Bild 1 av 1
  Annons
  X
  Annons
  X