Miljonsatsning på stamcellsforskning

Under strecket
Publicerad
Annons

Sammanlagt 44 miljoner kronor delas ut i ett nytt svenskt program för stamcellsforskning, ett område där Sverige redan ligger i forskningsfronten.

Nio enskilda projekt och två så kallade nätverk, som består av flera forskargrupper som arbetar tillsammans, valdes ut bland totalt cirka 50 ansökningar.
Mest pengar fick professor Sten-Eirik Jacobsen i Lund (12 miljoner kronor) och professor Lars Ährlund-Richter vid Karolinska Institutet och forskningsbyn Novum i Huddinge (10,5 miljoner kronor), båda nätverksledare.
Tre miljoner vardera tilldelades professorerna Carlos Ibanez och Urban Lendahl vid Karolinska Institutet. Även forskare i Göteborg och Uppsala tillhörde de lyckliga. Flertalet av de beviljade ansökningarna är inriktade på diabetes och hjärnsjukdomar. Satsningen har möjliggjorts genom ett avtal mellan Vetenskapsrådet och en amerikansk stiftelse för diabetesforskning samt svenska Diabetesförbundet som tillsammans bidrar med 55 miljoner kronor.
Förutom denna satsning har också USA:s ledande
forskningsfinansiär National Institutes of Health, NIH, redan givit eller planerar att ge forskningsanslag till svenska stamcellsforskare.

Annons
Annons
Annons