X
Annons
X
Recension

När avtrycken vaknar Miljöns och känslans poet

Tack vare den oumbärlige, mångspråkige översättaren Jan Henrik Swahn och förlaget Rámus kan vi nu bekanta oss med den slovenska poeten Lucija Stupica. Trots att poesin blomstrar i Slovenien är hon bara den andra poeten i svensk språkdräkt sedan landet blev självständigt för snart tjugo år sen. Efter tre diktsamlingar är den 1971 födda Stupica en av sitt lands mest uppmärksammade poeter, också internationellt.

Lucija Stupica är arkitekt till yrket, och det är lätt att tycka sig se tecken på det i hennes poesi. Hon är inte bara miljöns och känslans poet, utan även rymdens och avståndens. De slovenska landskapen, kusten och bergen, är starkt och detaljerat närvarande i hennes dikt, men hon är också en urban diktare, vars reflektioner kring existensen föds ur och kommenterar de stadsmiljöer där hon rör sig.

Annons
X
Annons
X
Annons
X
Annons
X