Miljonregn över SPP:s aktieägare

Bara de senaste två åren har pensionsbolaget SPP Liv delat ut nära en halv miljard kronor till sina aktieägare – som domineras av norska försäkringsjätten Storebrand. Den största utdelningen gjordes så sent som i somras, visar SvD Näringslivs genomgång. Fyller bolaget inte på kassan igen omgående är det ”en jättefråga”, menar bedömare.

Under strecket
Publicerad
Annons

I en rad artiklar har SvD Näringsliv belyst krisen för pensionsbolagen. Förra veckans analys från rådgivningsfirman Söderberg & Partners visade att ett antal pensionsbolag är riktigt illa ute. Förutom den mindre spelaren Salus Ansvar närmade sig även Länsförsäkringar Liv, SPP Liv och statliga Kåpan gränsen till insolvens. Dessa bolags solvensgrad, det vill säga förhållandet mellan tillgångarna och skulderna, har hamnat under kritiska 120 procent, enligt den uppmärksammade analysen. Det betyder att de ligger under uppsyn av Finansinspektionen (FI). I analysen slogs fast att de alla måste vidta åtgärder i form av till exempel höjda premier eller ägartillskott. Med andra ord riskerar det att bli dyrare premier för framtida pensionstagare.

Men dagens kris i flera livbolag hade kunnat vara mildare om bolagen hade hållit hårdare i sina pengar. SvD Näringslivs genomgång av årsredovisningarna visar att pensionsbolaget SPP Liv för år 2009 delade ut 75 miljoner kronor till ägarna. Och i bolagets senaste årsredovisning framgår att man delade ut 395 miljoner kronor, till fördel för storägaren, den norska finans- och försäkringskoncern Storebrand. Utdelningen skedde den 7 juni i år. Då bedömde SPP att summan var ”försiktig och väl avpassad för verksamhetens fortlevnad”, som det heter i årsredovisningen.

Annons

Mer från Startsidan

Annons
Annons