Annons

Miljonintäkter för Tethys Oil

Tethys Oils intäkter uppgick under det fjärde kvartalet 2015 till 222 miljoner kronor (281), enligt bolaget nya redovisningsprinciper. Det framgår av ett pressmeddelande.

Under strecket
Direkt
Publicerad

Både över- och underuttag kommer från och med fjärde kvartalet 2015 värderas till marknadspris, till skillnad från tidigare redovisningsprinciper där överuttag värderades till marknadspris och underuttag till kostnad.

Både över- och underuttag kommer att redovisas inom Intäkter istället för tidigare inom Operativa kostnader.

Annons
Annons
Annons