Annons

Oscar Properties andra kvartal: Åtta bostäder

Foto: Tomas Oneborg

Krisande bostadsutvecklaren Oscars Properties rapporterar förluster och mer än halverad försäljning i det andra kvartalet. Nu satsar man på nyemission.

Under strecket
Publicerad

Enligt vd:n Oscar Engelbert är det en engångsnedskrivning om 50 miljoner av goodwill som tynger resultatet och utan den hade bolaget gått med plus.

Men antalet sålda bostäder sjönk till bara åtta lägenheter under andra kvartalet, jämfört med 22 motsvarande kvartal i fjol. Engelbert skriver att bolagets viktigaste uppgift nu är att börja sälja på ritning igen så att nya byggen kan påbörjas, bland annat Gasklockan där icke-bindande bokningar nu ökar.

–Men det finns många utestående frågetecken och rapporten skingrar tyvärr inte molnen. Det är en väldigt viktig höst som bolaget och dess aktieägare står inför, kommenterar sparekonomen Joakim Bornold till Direkt.

Klart är att Oscar Properties samtidigt kallar till en extra bolagsstämma för att ge styrelsen rätt att besluta om nyemission av aktier för att kapa skuldberget.

Efter torsdagens rapport föll Oscar Properties aktie under 7 kronor. Kursen har redan sett en halvering under 2019, och räknat från och med 2017 är kursen ned drygt 90 procent.

Och motgångarna i år har varit flera: Prestigebygget Norra Tornen har fördyrats och försenats även om det fått lite mer luft under vingarna den 25 juli då Fastpartner och Slättö köpte 50 procent i det pågående bygget av tornet Helix för 100 miljoner kronor.

Annons
Annons

Samtidigt fortsätter juridiska tvister att plåga bostadsutvecklaren och dess partners när bostadsrättsköpare vill hoppa av ingångna avtal även i Helix.

Verksamheten har de senaste tolv månaderna också krympt eftersom inga nya bostäder produktionsstartats. Andra kvartalet fanns 184 bostäder i produktion – att jämföra med 1 114 motsvarande kvartal i fjol. Och dessutom beslutade Oscar Properties i andra kvartalet att avveckla byggentreprenadverksamheten i det helägda dotterbolaget Allegro.

Till misstron på börsen bidrar att vd Oscar Engelbert uppges ha valt att investera privat i helt utomstående fastighetsbolag efter att ha sålt av i Oscar Properties till högre nivåer än dagens.

– Det är inte de signalerna man vill få och det är också därför som aktiemarknaden ifrågasätter Oscar Engelbert som har alla möjligheter att styra upp läget, säger sparekonomen Joakim Bornold.

Det största framtidsprojektet för Oscar Properties är nu Gasklockan i Norra Djurgårdsstaden där marken ska tillträdas och betalas senare i höst. Där har bokningar skett utan bindning för 1 krona i en kampanj.

Men Oscar Properties har också två pågående projekt under färdigställande 2020 där bindande försäljning pågår. För skyskrapan Helix vid Hagastaden redovisas en försäljningsgrad på 64 procent och för Unité i Norra Djurgårdsstaden redovisas 30 procent, men inga ytterligare bostäder såldes eller bokades i dessa projekt under andra kvartalet.

I våras rekryterades Peter Norman som ny styrelseordförande i Oscar Properties. Fokus för honom har sedan dess legat på att ge koncernen en stabilare kapitalstruktur.

Annons
Annons

Också vd Oscar Engelbert betonar att kapitalstrukturen är långsiktigt avgörande: ”Under perioden har några viktiga steg tagits, inte minst försäljningen av dotterbolaget Nacka 5 som ger en positiv resultateffekt. Men allra viktigast är ändå att vi kommer till avslut vad gäller diskussionerna om ett omvandlingsprogram för preferensaktierna”, kommenterar Oscar Engelbert i rapportens vd-ord.

Den nu aviserade nyemissionen gäller stamaktier som ska erbjudas innehavare av bolagets preferensaktier och obligationer. En extrastämma om ett liknande upplägg för att stärka kapitalstrukturen ställdes in den 11 juni – men nu återkommer Oscar Properties med kallelse till extrastämma den 23 september.

Av räntebärande skulder på 211 miljoner i pågående projekt förfaller i år 151 miljoner. Men därtill förfaller ytterligare 196 miljoner i år hänförligt till ännu inte påbörjade projekt för vilka Oscar Properties redovisar räntebärande lån på 772 miljoner. Därutöver har koncernen 491 miljoner kronor i skulder i form av obligationer och krediter varav 38 miljoner förfaller i år.

Koncernens likvida medel uppgick den 30 juni till 252 miljoner kronor.

Andra kvartalet

Omsättning: 334 mkr
2018: 751 mkr

Rörelseresultat: –17 mkr
2018: 43 mkr

Sålda bostäder: 8
2018: 22

Bokade bostäder: 36
2018: 26

Oscar Properties delårsrapport april – juni 2019news.cision.comKallelsen till extra bolagsstämmanmb.cision.com
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons