Miljoner till kulturmiljövård

231 miljoner kronor. Så mycket pengar delar Riksantikvarieämbetet i år ut till länen för kulturmiljövård. Det handlar alltså om att olika insatser för att skydda byggnader, landskap och fornlämningar. Resten av anslaget på totalt 250 miljoner kronor reserveras för senare fördelning under året.

Publicerad
Annons

– Bidraget är av stort värde för ett framgångsrikt kulturmiljöarbete, säger riksantikvarie Inger Liliequist i ett pressmeddelande.

Länsstyrelserna får själva, om inte annat anges, avgöra vilka insatser som ska genomföras inom områdena vård, information och tillgängliggörande, kunskapsunderlag, arkeologi och ersättningar.

Annons

Mer från Startsidan

Annons
Annons