Annons

”Miljönämnder vägrar dialog om avlopp”

Foto: Björn Lindgren/TT

Massor av överklaganden ligger i dag hos våra länsstyrelser och mark- och miljödomstolar helt i onödan. Bakgrunden är att kommuner i hela landet underkänner enskilda avlopp och fastighetsägarna som drabbas förnekas att föra en dialog, skriver Roland Ekstrand, Svensk Klimatcertifiering.

Under strecket
Publicerad

Roland Ekstrand, Svensk Klimatcertifiering.

Foto: Privat

En vanlig företeelse är att miljöinspektörer gör avloppsinventering och fattar beslut, som man har delegation på, att underkänna avloppsanläggningar. Ett vanligt argument är att avloppsanläggningen är gammal och därför troligtvis inte fungerar. Bevisbördan om att anläggningen fungerar enligt kommunens regler ligger på fastighetsägaren. Men även om fastighetsägaren genom provtagningar bevisar att anläggningen fungerar så kan den lokala miljönämnden vägra att behandla ärendet och framlagda bevis. Genom att miljönämnden hänvisar till att möjligheter finns att överklaga beslutet om att underkänna anläggningen till länsstyrelsen så slipper man att behandla invändningar mot tjänstemannens beslut.

Vid ett överklagande till först länsstyrelsen och sedan mark- och miljödomstolen kommer dessa instanser att pröva om miljönämndens dokumentation har varit tillräcklig för beslutet att underkänna anläggningen. Själva sakfrågan om avloppsanläggningen fungerar behandlas inte utan anläggningens konstruktion blir helt avgörande för besluten.

Annons
Annons
Annons