Miljön måste få gå före nya jobb

I valrörelsen säger S-ledaren Stefan Löfven att han inte gör något avkall på miljön om den står i konflikt med utveckling och jobb. Väljs Löfven till statsminister i höst kan vallöftet prövas direkt. Miljöbalken ger honom möjlighet att stoppa den planerade kalkbrytningen och rädda vattnet på norra Gotland.

Under strecket
Publicerad
Mitt i tillrinningen till den livsviktiga vattenreservoaren Bästeträsk där det har varit förbjudet att ens hälla ut diskvatten, har den finska gruvjätten Nordkalk nyligen fått tillstånd att spränga sönder ett område lika stort som hela Visby inom murarna, skriver författarna. Bilden visar Ojnare myr.

Mitt i tillrinningen till den livsviktiga vattenreservoaren Bästeträsk där det har varit förbjudet att ens hälla ut diskvatten, har den finska gruvjätten Nordkalk nyligen fått tillstånd att spränga sönder ett område lika stort som hela Visby inom murarna, skriver författarna. Bilden visar Ojnare myr.

Foto: ANNIKA AF KLERCKER
Annons

Inom en tidsrymd av 250 år beräknas jordens befolkning nära tiodubblas och produktionen per individ tjugodubblas. Denna exempellösa utveckling från 1800-talets början innebär enorma påfrestningar på vår planet och motsvarar i genomsnitt 200 gånger högre belastning på varje kvadratmeter landyta och varje kubikmeter luft och vatten. Vi ser konsekvenser i alla delar av världen: avskogning, temperaturhöjning, smältande glaciärer, förorenade hav, floder och sjöar, sinande naturresurser, uttorkade vattendrag och sjunkande grundvattennivåer.

Annons

Mer från Startsidan

Annons
Annons