Miljön får betala för utflyttning

År 2008 flyttade delar av Riksantikvarieämbetet, RAÄ, till Visby. Andra avdelningar blev kvar i Stockholm. Ett resultat av delningen är att anställda nu reser som skottspolar mellan de två städerna för jobbmöten, och kostnaderna för tjänste- resor har ökat med runt 70 procent. Inte bara ämbetets plånbok tar stryk av resandet – de tär också på klimatet. Bara 75 av de över 2 000 resorna mellan Gotland och Stockholm gjordes med båt. Resten var flygresor.

Uppdaterad
Publicerad
Annons

Gotland drabbades hårt när Försvarsmakten lade ner stora delar av sin verksamhet på ön, och 2005 beslutade den socialdemokratiska regeringen att orten skulle kompenseras med nya arbetstillfällen. Bland annat genom att låta Riksantikvarieämbetet flytta delar av sin verksamhet dit. Trots motstånd och oro från personalen och riksantikvarie Inger Liliequist, som befarade att verksamheten skulle tappa fart, genomförde alliansregeringen flytten. Hösten år 2008 var ämbetet på plats i sina nya lokaler. Men avdelningarna som förr satt i samma hus i Stockholm behöver fortfarande träffas. Ganska ofta enligt siffror på resandet mellan orterna som SvD tagit fram.

Trots att antalet anställda minskade från 526 år 2006 (alltså året innan flytten började genom- föras) till 409 förra året, ökade under samma period kostnaden för tjänsteresor från 6,5 miljoner kronor till 10 miljoner. Det är en ökning med 69 procent. Under samma period har den totala kostnaden för resor och hotell för RAÄ:s personal successivt ökat från 1,8 till 4,1 procent av omsättningen.

Annons

Mer från Startsidan

Annons
Annons