X
Annons
X

”Miljömålen kräver ny syn på ägandet av skogsmark”

Medan det från naturvårdssynpunkt är egalt om tyngdpunkten läggs på reservat eller på bättre hänsyn, har valet av strategi enorm samhällsekonomisk betydelse, skriver miljökonsulten Magnus Nilsson i en replik till LRF.

undefined
Foto: Berit Roald/TT

För att klara det miljömål för skogslandskapets biologiska mångfald som en enig riksdag antagit krävs, enligt en tämligen enig forskarkår (se t.ex. "Landskapsansats för bevarande av skoglig biologisk mångfald" Skogsstyrelsen rapport 4/2010), att i runda slängar 20 procent av skogsmiljöerna lämnas orörda. Detta är ett av många fakta Helena Jonsson och Sven-Erik Hammar, ordförande i LRF respektive LRF Skogsägarna, bortser från i sitt inlägg om markägandets villkor (SvD 24/8).

Foto: Berit Roald/TT Bild 1 av 2

Magnus Nilsson

Foto: Privat Bild 2 av 2
Annons
X
Annons
X
Annons
X
Annons
X