Miljölarm om giftgas i havet

I vattnen utanför Gotland ligger omkring 10 000 senapsgasbomber och andra kemiska stridsmedel från andra världskriget, visar en stor kartläggning som Sjöfartsverket gjort. Senapsgasen riskerar att skada fiskare som får upp giftet med sina nät, och restprodukten arsenik har börjat läcka ut i havet.

Under strecket
Uppdaterad
Publicerad
Senapsgas som läckt ur sin behållare har i det kalla vattnet ungefär en tjock och kletig konsistens. De kan påminna om fettklumpar med en bärnstensliknande färg.

Senapsgas som läckt ur sin behållare har i det kalla vattnet ungefär en tjock och kletig konsistens. De kan påminna om fettklumpar med en bärnstensliknande färg.

Foto: SJÖFARTSVERKET
Vrak på havets botten. De vita strimmorna är misstänkta objekt. Sjöfartsverkets sonarbild. På den den svarta linjen i mitten  har fartyget gått.

Vrak på havets botten. De vita strimmorna är misstänkta objekt. Sjöfartsverkets sonarbild. På den den svarta linjen i mitten har fartyget gått.

Bomb i sjöfartsverkets sonarbild.

Bomb i sjöfartsverkets sonarbild.

Foto: SJÖFARTSVERKET
De röda prickarna är misstänkta objekt. sammanlagt finns 55 000 ton kemiska stridsmedel på Östersjöns botten. Sjöfartsverket har identifierat 10 000 objekt som kemiska stridsmedel.

De röda prickarna är misstänkta objekt. sammanlagt finns 55 000 ton kemiska stridsmedel på Östersjöns botten. Sjöfartsverket har identifierat 10 000 objekt som kemiska stridsmedel.

Foto: SJÖFARTSVERKET
Sjöfartsverkets mätutrustning.

Sjöfartsverkets mätutrustning.

Foto: SJÖFARTSVERKET
Även minskal fyllda med senapsgas hittades.

Även minskal fyllda med senapsgas hittades.

Foto: SJÖFARTSVERKET
Bomberna har dumpats en och en i vattnet efter andra världskriget och dumpningsstråken syns tydligt på Östersjöns botten. De streckade linjerna är märken efter fartygstrålar.

Bomberna har dumpats en och en i vattnet efter andra världskriget och dumpningsstråken syns tydligt på Östersjöns botten. De streckade linjerna är märken efter fartygstrålar.

Foto: SJÖFARTSVERKET
Mätutrustningen som ska undersöka havsbottnen skickas ner i vattnet.

Mätutrustningen som ska undersöka havsbottnen skickas ner i vattnet.

Foto: SJÖFARTSVERKET
Kontrollrummet på fartyget Baltica. Härifrån styrs mätutrustningen och data analyseras.

Kontrollrummet på fartyget Baltica. Härifrån styrs mätutrustningen och data analyseras.

Foto: SJÖFARTSVERKET
Det 57 meter långa sjömätningsfartyget Baltica användes för undersökningarna som pågått sedan november 2011 och nu avslutats.

Det 57 meter långa sjömätningsfartyget Baltica användes för undersökningarna som pågått sedan november 2011 och nu avslutats.

Foto: SJÖFARTSVERKET
Sjömätningen har pågått dygnet runt.

Sjömätningen har pågått dygnet runt.

Mätanordningen förbereds.

Mätanordningen förbereds.

Foto: SJÖFARTSVERKET
Ett flygplan från andra världskriget hittades också på bottnen. Det är ett Ryskt plan som störtat. Sjöfartsverkets sonarbild.

Ett flygplan från andra världskriget hittades också på bottnen. Det är ett Ryskt plan som störtat. Sjöfartsverkets sonarbild.

Foto: SJÖFARTSVERKET
Kulhål i vingen på det störtade flygplanet.

Kulhål i vingen på det störtade flygplanet.

Foto: SJÖFARTSVERKET
Propeller från ett bombplan som störtat under andra världskriget.

Propeller från ett bombplan som störtat under andra världskriget.

Foto: SJÖFARTSVERKET
Det är ofta sjö i vatnnen utanför Gotland. Då kan det bli svårt att hantera sjömätningsutrustningen som inte går gå i botten.

Det är ofta sjö i vatnnen utanför Gotland. Då kan det bli svårt att hantera sjömätningsutrustningen som inte går gå i botten.

Foto: SJÖFARTSVERKET
Annons

Det hela börjar när andra världskriget precis är slut. Stora mängder förbjudna, kemiska stridsmedel som finns kvar i Tyskland behöver försvinna. Under flera års tid kör de allierade fartyg efter fartyg fullastade med stridsmaterial rakt ut mot havet. Ett tiotal fulla skepp sänks med all sin last rakt ner i Skagerack. Utanför Gotland, Bornholm och ända bort till Lettland och Polen kastas bomberna en och en överbord.

I dag finns över 55000 ton kemiska stridsmedel kvar på Östersjöns botten, visar en kartläggning som Sjöfartsverket gjort. Efter många år i bräckt vatten har majoriteten av behållarna rostat sönder. Gasen flyter nu oskyddat omkring på botten i fast form.

Annons

Mer från Startsidan

Annons
Annons