Annons

Miljölarm om giftgas i havet

I vattnen utanför Gotland ligger omkring 10 000 senapsgasbomber och andra kemiska stridsmedel från andra världskriget, visar en stor kartläggning som Sjöfartsverket gjort. Senapsgasen riskerar att skada fiskare som får upp giftet med sina nät, och restprodukten arsenik har börjat läcka ut i havet.

Under strecket
Uppdaterad
Publicerad

Senapsgas som läckt ur sin behållare har i det kalla vattnet ungefär en tjock och kletig konsistens. De kan påminna om fettklumpar med en bärnstensliknande färg.

Foto: SJÖFARTSVERKET Bild 1 av 16

Vrak på havets botten. De vita strimmorna är misstänkta objekt. Sjöfartsverkets sonarbild. På den den svarta linjen i mitten har fartyget gått.

Bild 2 av 16

Bomb i sjöfartsverkets sonarbild.

Foto: SJÖFARTSVERKET Bild 3 av 16

De röda prickarna är misstänkta objekt. sammanlagt finns 55 000 ton kemiska stridsmedel på Östersjöns botten. Sjöfartsverket har identifierat 10 000 objekt som kemiska stridsmedel.

Foto: SJÖFARTSVERKET Bild 4 av 16

Sjöfartsverkets mätutrustning.

Foto: SJÖFARTSVERKET Bild 5 av 16

Även minskal fyllda med senapsgas hittades.

Foto: SJÖFARTSVERKET Bild 6 av 16

Bomberna har dumpats en och en i vattnet efter andra världskriget och dumpningsstråken syns tydligt på Östersjöns botten. De streckade linjerna är märken efter fartygstrålar.

Foto: SJÖFARTSVERKET Bild 7 av 16

Mätutrustningen som ska undersöka havsbottnen skickas ner i vattnet.

Foto: SJÖFARTSVERKET Bild 8 av 16

Kontrollrummet på fartyget Baltica. Härifrån styrs mätutrustningen och data analyseras.

Foto: SJÖFARTSVERKET Bild 9 av 16

Det 57 meter långa sjömätningsfartyget Baltica användes för undersökningarna som pågått sedan november 2011 och nu avslutats.

Foto: SJÖFARTSVERKET Bild 10 av 16

Sjömätningen har pågått dygnet runt.

Bild 11 av 16

Mätanordningen förbereds.

Foto: SJÖFARTSVERKET Bild 12 av 16

Ett flygplan från andra världskriget hittades också på bottnen. Det är ett Ryskt plan som störtat. Sjöfartsverkets sonarbild.

Foto: SJÖFARTSVERKET Bild 13 av 16

Kulhål i vingen på det störtade flygplanet.

Foto: SJÖFARTSVERKET Bild 14 av 16

Propeller från ett bombplan som störtat under andra världskriget.

Foto: SJÖFARTSVERKET Bild 15 av 16

Det är ofta sjö i vatnnen utanför Gotland. Då kan det bli svårt att hantera sjömätningsutrustningen som inte går gå i botten.

Foto: SJÖFARTSVERKET Bild 16 av 16

Det hela börjar när andra världskriget precis är slut. Stora mängder förbjudna, kemiska stridsmedel som finns kvar i Tyskland behöver försvinna. Under flera års tid kör de allierade fartyg efter fartyg fullastade med stridsmaterial rakt ut mot havet. Ett tiotal fulla skepp sänks med all sin last rakt ner i Skagerack. Utanför Gotland, Bornholm och ända bort till Lettland och Polen kastas bomberna en och en överbord.

I dag finns över 55000 ton kemiska stridsmedel kvar på Östersjöns botten, visar en kartläggning som Sjöfartsverket gjort. Efter många år i bräckt vatten har majoriteten av behållarna rostat sönder. Gasen flyter nu oskyddat omkring på botten i fast form.

Annons
Annons
Annons