Annons

Miljöfrågan blev politik i Stockholm

Under Stockholmskonferensen om den mänskliga miljön 1972, söktes för första gången ett erkännande av miljön som en central mellanstatlig fråga. Samtidigt som begreppet ”hållbar utveckling” lanserades lades svåra konflikter mellan Nord och Syd i dagen.

Under strecket
Publicerad

Sveriges regering med statsminister Göran Persson i spetsen håller i dagarna en stor internationell sammankomst för att högtidlighålla 30-års minnet av Förenta Nationernas första miljöpolitiska konferens, FN:s konferens om den mänskliga miljön, som ägde rum i Stockholm 5-16 juni 1972. Stockholmskonferensen, som den kom att kallas, var ett första försök att på global nivå vidtaga politiska åtgärder mot en allt allvarligare miljökris. Konferensen var tveklöst en av Sveriges största diplomatiska insatser under efterkrigstiden. FN:s World summit on sustainable development, som inleds i Johannesburg i slutet av augusti i år, är i mångt och mycket en arvtagare i rakt nedstigande led till denna världshändelse i Stockholm för 30 år sedan.

Än mer betydelsefullt, fastän nästan bortglömt, är att förberedelserna till Stockholmskonferensen utgjorde ursprunget till idén om global ”hållbar utveckling”, ett av det senaste årtiondets nyckelord. Stockholmskonferensen spelade onekligen en central roll för att koppla samman miljö och utveckling. Men trots en del framgångar sedan 1972 har problemen inte blivit mindre. Förberedelsearbetet inför Johannesburgsmötet brottas också med stora problem. Många fruktar ett stundande fiasko. Den förlamande konflikten återfinns i de konflikter mellan rika och fattiga länder som man försökte överbrygga för att rädda Stockholmskonferensen.

Annons
Annons
Annons