Annons
X
Annons
X

Miljardsmäll för fastighetsbranschen

Förra veckans ”Cyperndom” i Högsta förvaltningsdomstolen var dystra nyheter för fastighetsbranschen. Nu rustar man för miljardskattesmällarna som väntas komma i höst.

[object Object]
Erik Paulsson, ordförande i Fabege. Foto: STEFAN GUSTAVSSON

Det senaste året har det sett dystert ut för fastighetsbolagen – börskurserna på till exempel
Fabege och
Kungsleden har tappat med 26 respektive 41 procent det senaste året.

Och förra veckans dom i Högsta Förvaltningsdomstolen gör inte läget ljusare. När fastighetsägaren Karin Mattson Nordin sålde Salénhuset i centrala Stockholm till AMF pension tillfrågades skattenämnden om det gick att sälja fastigheten via ett cypriotiskt bolag och på så sätt klara sig undan reavinstbeskattning. Ett agerande som Högsta Förvaltningsdomstolen nu konstaterar hade skattemässiga skäl och att skatteflyktslagen därför är tillämplig.

– Domen är tydlig. Den skickar klara signaler till domstolarna i landet, där det finns en hel del liknande fall som ligger och väntar. Så nu är det kraftig uppförsbacke för fastighetsbolagen, säger Christian Axelsson, skatterådgivare på Danske Bank Private Banking.

Annons
X

Enligt Skatteverket kan domen komma att innebära extra skatteintäkter på 15-20 miljarder kronor för fastighetsbranschen - ungefär lika mycket som barnbidraget kostar staten varje år.

– Fastighetsbranschen har under de senaste åren varit mycket aktiv när det gäller skatteplanering, få fastighetskoncerner har betalat särskilt mycket i skatt. Därför är vi otroligt nöjda med domen, säger Pär Gauffin, processförare på Skatteverket.

– Vi har drivit 140 likande ärenden, som har legat vilande i kammarrätten i väntan på beslutet från Högsta Förvaltningsdomstolen. Vi tror att det kommer bli samma utgång i alla de fallen.

Stäng

SvD NÄRINGSLIVS NYHETSBREV – dagens viktigaste ekonominyheter direkt i mejlkorgen

  Anmäl dig här kundservice.svd.se

  Kungsleden, som totalt har 18 pågående skatteärenden, meddelade redan dagen efter domen att man sänker sin prognos för helåret 2012. Prognosen för det utdelningsgrundande resultatet sänks från 550 miljoner kronor, till 400 miljoner kronor.

  Bara några dagar senare meddelade Förvaltningsrätten i Stockholm
  domen i två av de skatteärenden där Kungsleden är involverade: skatteflyktslagen är tillämplig. Mot bakgrund av domarna valde Kungsleden att reservera ytterligare 48 miljoner kronor, utöver de 915 miljoner kronor som man reserverat tidigare år.

  – Vi anser att domarna är felaktiga och att rätten inte har tagit hänsyn till vår argumentation. Vi kommer naturligtvis att överklaga, men just nu har vi att förhålla oss till hur domarna ser ut och det är därför vi gör ytterligare en reservering, säger Kungsledens vd Thomas Erséus.

  På Fabege har man ett trettiotal fall som legat vilande i kammarrätten i väntan på Högsta Förvaltningsdomstolens beslut. Men här har man ännu inte beslutat att göra några reserveringar.

  – Vi håller på att tillsammans med skattejurister göra en analys av domen och den argumentation som man använder, för att se vad det här betyder för oss. Självklart är inte Cyperndomen bra för oss, men det finns skillnader mellan fallen. Först när vi har gjort analysen kommer vi att besluta om vi ska göra några reserveringar, säger Åsa Bergström, vice vd på Fabege.

  Om Fabege skulle förlora alla rättsprocesserna kommer det att innebära extra kostnader på runt 2,7 miljarder kronor – en kostnad som Åsa Bergström bedömer att man kan klara av utan att behöva genomföra nyemissioner.

  – Det bedömer vi inte att vi behöver. Det gäller att se till att man har utrymme att låna upp de pengarna, och det har vi i dagsläget, säger hon.

  En rundringning till analytiker visar att resultatet av domen är svårbedömt. Ingen av analytikerna som SvD Näringsliv har sökt vill uttala sig om eventuella konsekvenser för branschen. Men enligt Åsa Bergström bör inte domen påverka Fabeges börsvärde.

  – Vi har hela tiden kommunicerat vad det värsta tänkbara utfallet är. Och marknaden har troligen räknat med detta, så det är nog redan inräknat i Fabeges kurs, säger hon.

  Annons
  Annons
  X

  Erik Paulsson, ordförande i Fabege.

  Foto: STEFAN GUSTAVSSON Bild 1 av 1
  Annons
  X
  Annons
  X