X
Annons
X

Miljarder till tandvård kommer inte till nytta

Cirka åtta miljarder av de pengar riksdagen har avsatt för bättre tandhälsa har inte kommit till användning. Hur kan våra politiker acceptera det när man har ambitionen att fler människor ska få bättre munhälsa? undrar tandläkaren Mattias Santesson.

Tandvård har blivit en klassfråga i Sverige och så borde det inte vara. Dålig munhälsa betyder försämrad livskvalité för många. Alla partier är överens om att fler borde ha ekonomisk möjlighet att gå till tandläkaren, även de med låga inkomster. Men så har det inte blivit, vilket Riksrevisionsverket konstaterat i en rapport till riksdagen.

20 procent av medborgarna avstår att gå till tandläkare för att det är för dyrt. Den tandvårdsreform som riksdagen genomförde har inte lett till de förbättringar som riksdagen önskade.

Annons
X
Annons
X
Annons
X
Annons
X