Annons

”Miljarder sparas på att läkemedel byts ut”

Foto: Fredrik Sandberg/TT

Systemet med läkemedelsutbyte skapar stora besparingar. Det motverkar också läkemedelsbrist, skriver Kenneth Nyblom, vd på Föreningen för Generiska Läkemedel och Biosimilarer, branschförening för läkemedelsföretag.

Under strecket
Publicerad
Foto: Kenneth Nyblom Bild 1 av 1

Generiska läkemedel är medicinskt utbytbara läkemedel med samma krav på säkerhet och kvalitet. Utbytessystemet infördes av en socialdemokratisk regering 2002 och grunderna behölls och reformerades av alliansregeringen i samband med omregleringen av apoteksmarknaden 2009. Utbytet är inte tvingande. Om det finns medicinska skäl slipper patienten byta och får full subvention. Om man av personliga preferenser inte vill byta så slipper man byta men då får man också betala extra. Subventionen är alltså kopplad till själva medicinen, den aktiva substansen, inte till vem som levererar eller färgen på förpackningen.

Sverige har unikt låga priser på läkemedel. Ansvarig myndighet, Tandvårds- och Läkemedelsförmånsverket (TLV), har beräknat att besparingarna ligger på minst 8 miljarder kronor per år, pengar som kan användas till lägre skatt, annan vård eller till nya dyrare läkemedel för de som verkligen behöver det. Men om priserna nu är lägst inom EU, varför försvarar vi då systemet? Helt enkelt för att det är transparent vilket gör det lätt för våra medlemmar att konkurrera. Priset som generikaföretagen säljer för är ungefär lika lågt i de flesta länder. Skillnaden är bara att här slår en prissänkning hela vägen ut till apotekspriset istället för att stanna i apoteksledet. Om vi till exempel sänker priset med 10 kronor i Sverige och Norge samtidigt så sänks priset på apotek i Sverige med 10 kronor medan i Norge blir det ingen sänkning alls på apotekspriset. Öppenheten i systemet är unikt. Bara Danmark har något liknande (och de har förresten bara 14 dagars försäljningsperiod).

Annons
Annons
Annons