Annons
X
Annons
X

Miljarder på forskning i små företag

Också i de små företagen forskas det mycket. I svenska företag med 1–9 anställda (så kallade mikroföretag) bedrevs forskning och utveckling (FoU) för totalt 3,4 miljarder kronor 2013, visar en ny pilotstudie av Statistiska centralbyrån (SCB).

Av TT

Mikroföretag inom den tjänsteproducerande sektorn stod för 2,8 miljarder och varuproducerande företag för 0,6 miljarder av de totala FoU-utgifterna. Drygt 15 500 personer arbetade med FoU i mikroföretagen, varav drygt 12 300 var män och 3 200 var kvinnor.

Ungefär 60 procent av utgifterna var självfinansierade medan svenska riskkapitalbolag och privata investerare stod för cirka 13 procent. Knappt 7 procent av kostnaderna betalades av finansiärer utomlands.

Företag med 10 anställda eller fler hade FoU-utgifter på 85,9 miljarder kronor under 2013.

Annons
X
Annons
Annons
X
Annons
X
Annons
X