Annons

Miljarder att tjäna på bättre upphandlingar

Hos de flesta myndigheter ses inköpen som en stödfunktion och diskuteras sällan på ledningsnivå. Ändå är det som upphandlas ofta själva kärnan i välfärden, skriver Anders Wijkman och Åsa Edman, som förordar en nationell strategi för upphandlingar.

Under strecket
Publicerad

Kritiken mot den offentliga upphandlingen är utbredd. Ofta uppfattas regelverket som otydligt och inflexibelt. Överprövningarna är många och långa. Ett särskilt allvarligt problem är bristen på data och analys. Vi vet inte vad stat och kommun köper och inte heller hur mycket man upphandlar för. En uppenbar konsekvens är att det blir svårt att styra mot bättre hushållning med gemensamma medel och ökad kvalitet.

Det är stora värden vi talar om. Mellan 550 och 600 miljarder kronor årligen, nästan en femtedel av Sveriges BNP. En jämförelse med den privata marknaden visar på stora skillnader, inte minst i synen på upphandlingsfunktionens roll. Där har man koll på sina inköp och inköpschefen har som regel en central roll i företaget. Hos flertalet myndigheter däremot ses inköpen främst som en stödfunktion och diskuteras sällan på ledningsnivå. Ändå är det som upphandlas ofta själva kärnan i välfärden, som viktiga varor och tjänster inom vård och omsorg.

Annons
Annons
Annons