Annons

Miljardbelopp felaktigt utbetalt

KÖMILJARDEN Landsting där uppfinningsrika byråkrater bollat runt patienter har på felaktiga grunder tillskansat sig 1,25 miljarder kronor. Kömiljarden stimulerar inte till positiva förändringar i sjukvården, skriver Ilija Batljan (S).

Publicerad

Under det halvår som jag varit engagerad i landstingspolitiken har jag mött många exempel på hur skattebetalarnas pengar inte förvaltas effektivt. Omfattningen av den centrala administrativa överbyggnaden i Stockholms läns landsting har förbluffat mig. Här skulle stora besparingar kunna göras. Jag har också kunnat medverka till att spara inte mindre än 7,8 miljarder till Stockholmarna genom att tvinga fram en rimligare finansieringslösning för byggnationen av Nya Karolinska sjukhuset i Solna. Ytterligare ett exempel är det kraftiga överpris som Stockholms läns landsting i dag betalar för sjukhusmat av mycket låg kvalitet.

Nu måste ännu ett omfattande slöseri inom landstingssektorn upp i ljuset. Det handlar om regeringens pengar för att minska vårdköerna. Här finns en avgörande fråga som rimligen måste ställas, men som ingen hittills ställt: Varför ska skattebetalarna betala ut en bonus för en minskning av vårdköer som i verkligheten inte ägt rum? Svaret kan tyckas givet: Nej, skattebetalarnas pengar ska inte slösas bort. Men faktum är att regeringens kömiljard delats ut till landsting utan någon verklig motprestation.

Annons
Annons
Annons