Annons

Miljardavdrag underkänns

Mannen som pekats ut som Sveriges främste skalbolagskung, Bertel Nathhorst, 67, lyckades inte få igenom sina astronomiska skatteavdrag. I går sade kammarrätten nej till avdrag på sammanlagt drygt en miljard kronor, pengar som blir svåra att hitta.

Under strecket
Publicerad

Det gick inte vägen i kammar- rätten heller. Trots att Bertel Nathhorst fick igenom sin begäran om muntlig förhandling och själv dök upp i rätten i slutet av september för att förklara sina affärer blev det avslag.
Han kan överklaga domarna till regeringsrätten men för att målen ska tas upp där krävs prövningstillstånd och då måste det vara principiellt viktigt och vägledande för andra liknande mål.

Nathhorsts skalbolagsaffärer går tillbaka till 1988. Sammanlagt har han köpt, fusionerat eller drivit 1 124 bolag i konkurs. Det totala underskottet uppgår till 4 252 560 000 kronor.
De mål som nu behandlats gäller 198 bolag som fusionerats under taxeringsåren 1999 och 2000. Här uppgår underskottet Nathhorst yrkat avdrag för till 1 052 000 000, 1 miljard 52 miljoner, kronor.
Båda taxeringsåren har underskotten uppkommit i samband med påstådda leasingaffärer med flygplan. Dessa dåliga affärer har använts för att kvitta mot obeskattade vinster i lönsamma bolag som Nathhorst köpt upp.

Enligt Skatteverket
har de affärer Bertel Nathhorst gjort kostat honom en bråkdel av vad som uppgetts på papperet. Tekniken med skalbolagshandel går ut på att bolagen köps för sina egna obeskattade medel.
Mot 45 miljoner kronor har Nathhorsts bolag HKP och HWO Konsult KB fått tillgångar på 2,3 miljarder kronor.
Skatteverket har menat att transaktionerna haft som syfte att skapa skattefria vinster, inte har med näringsverksamhet att göra, och därför inte är avdragsgilla. Nathhorst har hävdat att länsrätten, som först underkände hans upplägg, har prövat fel saker.

Annons
Annons

Kammarrätten finner dock att Bertel Nathhorsts två kommandit- bolag aldrig varit ämnade att bedriva någon egentlig verksamhet, deras enda syfte har varit att göra de önskade värdeminsknings- avdrag som skulle ge stora skattefria vinster. Därför underkänner kammarrätten avdragen.
Så sent som för två veckor sedan förlorade Bertel Nathhorst ett annat mål som gällde hans personliga taxering. I målet hade Nathhorst hävdat att de 4,2 miljoner kronor han fått
utbetalade 1996 från ett av sina bolag egentligen bara var amortering på ett lån och därmed skattefritt. Men det ansåg inte kammarrätten.

Ytterligare ett antal personliga skatteärenden ligger fortfarande för avgörande i kammarrätten.
För att undvika skatt uppgav Bertel Nathhorst i slutet av 1990-talet att han flyttat till England. Skatteverket underkände flytt- anmälan och tvångsskrev honom 1999 på kontoret i Stockholm. Det året taxerades han för en inkomst på 25,6 miljoner kronor. De därpå följande åren har han inte uppgett någon inkomst. 2003 deklarerade han för en inkomst på 6 744 kronor.
Hos kronofogden finns betydande skatteskulder noterade sedan tidigare.

Annons
Annons
Annons
Annons
Annons