Annons

Tove Lifvendahl:Miljardärer är inte problemet

Publicerad

Är det ett problem att vissa har mycket mer pengar än andra? En fråga som med variationer återkommande ställs från vänster (ofta föranlett av ett boksläpp från en internationell vänsterintellektuell). ”Sverige behöver färre miljardärer”, proklamerar Aftonbladets ledarsida (28/4), och ifrågasätter att pengar (och den makt som följer dem) ska kunna ges från förmögna till deras barn. Att det är ett problem att pengar läggs på hög.

Det är alltså arvsfrågan som upplevs problematisk. Däremot sägs att ojämlikheter kopplade till prestation inte är problemet. Det får man ändå säga är ett steg framåt eftersom samma ledarsida för fem år sedan hävdade att ”vi blir sjuka av inkomstklyftor” (10/4-09).

Annons
Annons
Annons