Militärromantik leder vilse

Massarméernas tid förbi . I dag vinner kvalitet över kvantitet. Det är meningslöst att debattera föråldrade och ekonomiskt omöjliga försvarslösningar. Omvärlden har i grunden förändrats. Färdriktningen för försvarsmakten ligger fast, skriver försvarsminister Mikael Odenberg.

Under strecket
Publicerad

”Den pågående reformeringen av det militära försvaret ska genomföras”, skriver försvarsminister Mikael Odenberg.

Annons

Det svenska försvaret är mitt uppe i en omställning bort från det kalla krigets förrådsställda invasionsförsvar. I stället skapar vi nu ett
modernt och vasst insatsförsvar med förmåga att agera också internationellt.

Omställningen är gigantisk. Den har inneburit stora påfrestningar för försvarsmaktens personal
– yrkesofficerare, reservofficerare och civilanställda.
Den förändrar förutsättningarna för generationer av totalförsvarspliktiga ungdomar. Den utmanar gamla föreställningar och invanda tänkesätt.

Annons
Annons
Annons