Annons

Militärhandbok blev fredens rättesnöre

Robert Baden-Powells ”Scouting for Boys” används världen över som handbok för fredssträvande scouter. Vid första anblick kan boken verka förespråka enkönad nationalism och militarism, men den är fylld av motsägelser och paradoxer.

Under strecket
Publicerad

Förra året firade scouterna hundra år och fortfarande håller de ställningen som en av de största ungdomsrörelserna i Sverige och internationellt. Enbart lägret i Rinkaby i Skåne – ”Jiingi-jamboree” – samlade mer än 20 000 ungdomar i fjol. Representanter för scouting talar om en tidsenlig, global, fredsivrande, natur- och miljöinriktad ungdomsrörelse. Organisationen tycks därmed ha gett sig ut på en lång hajk från sina militaristiska och imperialistiska rötter. Eller har man det? Mycket tyder på att motsägelserna och paradoxerna fanns med redan från början.

Det som brukar kallas det allra första scoutlägret ägde rum på ön Brownsea 1907. Här samlade den brittiske militären Robert Baden-Powell 20 pojkar från olika samhällsklasser. På Brownsea prövade Baden-Powell idéer han fått under sin krigstjänst. Boerkriget och belägringen av Mafeking hade gett ”BP” hjältestatus i många britters ögon, men det hade också gett honom impulser till vad som skulle komma senare. I Mafeking hade han framgångsrikt engagerat ungdomar att utföra vapenfria uppgifter. Pojkarna på Brownsea övades på motsvarande vis i lägerliv, observation, naturkännedom, ridderlighet, livräddning och patriotism. Baden- Powell menade att sådana här aktiviteter, om de gavs en fungerande inramning, skulle kunna främja unga människors hälsa och karaktärsutveckling, och därmed (i slutänden) gagna samhället och det brittiska imperiet i stort. Under Brownsea-lägret började därför Baden-Powell skriva och samla material till boken ”Scouting for Boys: A Handbook for Instruction in Good Citizenship Through Woodcraft”. Texten gavs ut 1908 med ett häfte var fjortonde dag, och samlades sedan ihop i en volym. Till svenska översattes den som ”Scouting for Boys: en handbok för övning i god medborgaranda” redan 1910 av militären och gymnastikläraren Ebbe Lieberath.

Annons
Annons
Annons