Annons

”Militär insats målas upp som syndabock”

Militära medel krävs när diplomatin gjorts verkningslös, men detta verkar svårsmält för debattörerna som kritiserar den svenska insatsen i Afghanistan, skriver Callis Amid i en replik.

Publicerad
Callis Amid
Callis Amid Foto: Privat

Ferm, Liljestrand och Theorin låter påskina att den försämrade utvecklingen i Afghanistan beror enkom på den militära insatsen i landet (SvD Debatt 30/8). Att fler faktorer har haft betydelse för landets utveckling, såsom etniska låsningar i den politiska ledningen och brist på koordinerg av militära och civila resurser, underlåter debattörerna att nämna. Det är enfaldigt och ger en onyanserad bild av en komplex händelseutveckling.

Callis Amid

Foto: Privat Bild 1 av 1
Annons
Annons
Annons