Militär avlyssning underkänns

Regeringens förslag till nya regler för försvarets underrättelseverksamhet får skarp kritik. Regeringen vill tillåta utökad avlyssning och att militärens agenter ska kartlägga civila hot. Säpo och Advokatsamfundet sågar förslaget och anser att den personliga integriteten är i fara.

Under strecket
Publicerad
Annons

Sverige står inte inför något allvarligt militärt hot. Därför vill försvarsdepartementet att de militära underrättelseorganen ska få ett utökat mandat.
I somras lämnade försvarsdepartementet ifrån sig ett förslag om hur underrättelseverksamheten inom försvaret ska anpassas till de nya hoten.
I dag får försvaret bara inrikta sig på yttre militära hot. Men i framtiden ska officerarna och analytikerna få ägna sig åt yttre hot i en mycket vid mening.

I förslaget, som enligt regeringen ska läggas fram i riksdagen i vår, heter det att ska de militära underrättelseorganen också ska få ägna sig åt terrorism och it-hot, samt andra icke-militära hot som oljeutsläpp, strålningshot, biologiska hot och kemiska hot.

Annons

Mer från Startsidan

Annons
Annons