Mikrobryggerier får betala

Systembolagets satsning på öl från små bryggerier möter hård kritik - från bryggerierna. Tillverkarna kommer nu tvingas att själva betala transporten av varje flaska till Systembolagets varudepå i Örebro - något som missgynnar bryggerier som ligger långt därifrån eller där det är glest mellan systembolagen.

Under strecket
Publicerad
TOMAS ONEBORG
Foto: TOMAS ONEBORG
Annons

Målet är att kunna erbjuda ett brett och kvalitetssäkrat sortiment över hela landet, samtidigt som det skapas förutsättningar för en långsiktigt hållbar distribution och hantering. Men Systembolagets nya regler som omfattar drycker som uppfyller kraven på småskalighet - vad gäller öl får den årliga produktionsvolymen inte överstiga 50 000 liter per artikel - möter kritik.

Hittills har de små producenterna haft rätt att saluföra sina drycker i de tre närmaste butikerna. Men det nya systemet, som gäller från och med 1 september, innebär att en ny ölsort från ett litet bryggeri kan dyka upp på butikshyllan i en till tio butiker inom en radie av tio mil från produktionsstället. Utöver detta kan ölsorten dessutom ingå i andra butikers lokalt efterfrågade sortiment var som helst i landet. Öl som marknadsförs på det här sättet kommer att visas på Systembolagets hemsida med bild och karaktäristik från säljstart.

Annons

Mer från Startsidan

Annons
Annons