Annons

Mikael Ribbenvik: ”Även handläggare har religionsfrihet”

Mikael Ribbenvik
Mikael Ribbenvik Foto: Henrik Montgomery/TT

Med anledning av ledaren Adventstid i väntan på bödlarna har Mikael Ribbenvik, generaldirektör Migrationsverket, inkommit med replik.

Under strecket
Publicerad

Kan en asylsökande som söker skydd på grund av konversion vara säker på att få en rättssäker prövning om handläggaren är troende muslim? Det är en fråga som dykt upp från flera håll den senaste tiden.

Bakgrunden är ett enskilt fall som bland annat tas upp på Svenska Dagbladets ledarsida (1/12). Det handlar om en ung man från Afghanistan som möter en handläggare på Migrationsverket som är muslim och bär slöja. Mannen sökte först asyl 2015 och fick avslag. Under sin tid i Sverige har han fått kontakt med en kristen församling och blivit döpt, vilket ger honom skäl att begära en ny prövning. I debatten om de ensamkommande har många liknande exempel uppmärksammats. I Afghanistan kan det vara förenat med dödsstraff att lämna islam och därför väcker beslut om avslag ofta frågor om utredningen och riktigheten i besluten, framför allt från pastorer och andra som representerar de kyrkor och församlingar där de unga har fått en hemvist. Det som kritiken riktat in sig på i det här fallet är att den handläggare som gjorde asylintervjun bar slöja. Det väcker stark misstro. Ledarskribenten Maria Ludvigsson, själv kristen, menar att mannens möte med handläggaren måste ha lämnat honom med insikten att en person som ”sannolikt anser att han borde dö för sin tros skull, givits makt att avgöra hans öde”. Det är en djupt fördomsfull formulering och en spekulation som står i direkt motsats till de värderingar som handläggaren har. Maria Ludvigsson läser också in ett kränkande och hotfullt bemötande i samtalet, vilket är svårt att förstå för den som har läst protokollet.

Annons
Annons
Annons