Annons
X
Annons
X

”Migrationsverket klarar inte sin uppgift”

I dag klarar Migrationsverket inte av att registrera ensam­kommande barn och ungdomar i den takt de kommer in. Det innebär att systemet havererar, skriver Katrin Stjernfeldt Jammeh (S), kommunstyrelsens ordförande i Malmö.

Flykten till Europa
Katrin Stjernfeldt Jammeh (S), kommunstyrelsens ordförande i Malmö.
Katrin Stjernfeldt Jammeh (S), kommunstyrelsens ordförande i Malmö. Foto: Stig-Åke Jönsson/TT, Anders Wiklund/TT

DEBATT | FLYKTINGBARN

Det är orimligt att Malmö ska tvingas driva juridiska processer mot staten för att få ersättning för kostnaderna.

Malmö är en av Sveriges tio så kal­lade ankomstkommuner som, på statens uppdrag, ansvarar för mottagandet av ensam­kommande barn och ungdomar som på grund av bland annat krig och förföljelse har flytt och slutligen hamnat i Sverige. I den funktionen ansvar vi för att ordna tillfälliga transitboenden för barnen och ung­domarna i väntan på placering i annan kommun. Migrationsverket ansvarar därefter för den vidare anvisningen till andra kommuner.

Under sommaren har läget i Malmö snabbt gått från att vara allvarligt till kritiskt. I början av året anlände cirka 40 barn i veckan till Malmö. De ­senaste veckorna har det kommit 40 barn om ­dagen, vilket betyder att det numera kommer 280 barn i veckan. I maj kom sammanlagt 445 barn till Malmö, i juni kom 514 och i juli kom 658 barn.

Annons
X

Tidigare har situationen hanterats genom att utöka avtalen med befintliga privata aktörer och ­genom att anvisningarna har skett förhållandevis smidigt. Den senaste tiden har dock kraftiga överbeläggningar på kommunala boenden skett. Det drabbar både barnen och personalen. Kommunen tvingas nu också använda personal från andra förebyggande verksamheter på ett sätt som är helt oaccep­tabel.

**Staten har det övergripande **och yttersta ansvaret för att Sveriges mottagande av flyktingar fungerar. Vi i Malmö stad har under lång tid och vid upp­repade tillfällen uppmärksammat regerings­före­trädare och Migrationsverket om den ansträngda situationen och nu är läget akut. Vi har kontaktat alla andra ankomstkommuner och vädjat om hjälp för att möta det ökade trycket, dock utan framgång. Vi har också vädjat till fler kommuner om att ställa upp som mottagningskommuner, men nås i stället av signaler om att ett flertal kommuner inte tar sitt ansvar. Läget har sedan länge passerat det som är acceptabelt. Migrationsverkets generaldirektör ­Anders Daniels­son skickar i dagarna ut ett nödrop för att klara den stora ökningen av ensam­kommande flykting­barn. Det räcker inte, mer behöver göras:

**1. Migrationsverket måste **skyndsamt tillskjuta tillräckliga resurser och personal till Malmö för att klara det uppdrag man har. I dag klarar Migrationsverket inte av att registrera barnen i den takt de kommer in och det innebär att systemet havererar, eftersom barnen då inte kan anvisas vidare. Över­beläggningen måste betas av. Migrationsverkets handläggning måste ske i takt med att barnen kommer, och det gör de även på kvällar och helger. Det är helt oacceptabelt att vi tvingas ta resurser från Malmös övriga förbyggande socialtjänstarbete för att bemanna transitboenden.

Stäng

PERFECT WEEKEND – Nyhetsbrevet från SvD Perfect Guide som håller dig uppdaterad på de senaste samtalsämnena inför helgens middagar.

  Anmäl dig här kundservice.svd.se

  **2. Regeringen och riksdagen **måste ge Migrationsverket möjligheter att styra om och ålägga fler kommuner att ta ansvar för situationen. I dag passerar hela 46 procent av alla ensamkommande barn ­genom transitboenden i Malmö.

  **3. Trycket på de kommuner **som tar ett väldigt litet, eller obefintligt, ansvar för mottagandet av ensamkommande barn eller på olika sätt förhalar måste öka. Mottagningssystemet är skevt när välbeställda Danderyd i Stockholms län bara tar emot nio ensam­kommande barn, vilket ska sättas i relation till deras 32 000 invånare. Lilla Sorsele kommun med 2 500 invånare har tagit emot nästan dubbelt så många, 17 ensamkommande barn, hittills i år.

  **4. Regeringen måste **försäkra Malmö och alla ­andra kommuner som i dag bär upp Sveriges mottagning av ensamkommande barn och unga full kompensation för sina kostnader. Det är orimligt att Malmö ska tvingas driva juridiska processer mot staten för att få ersättning för kostnaderna. Det är också orimligt att Migrationsverket släpar efter med sina betalningar så mycket som två och ett halvt år. För Malmös del handlar det om 160 miljoner kronor i uteblivna ersättningar.

  Världen runt om oss är orolig, vi får dagligen fruktansvärda rapporter från Syrien, Afghanistan och Somalia. Värst drabbade av terror, konflikter och krig är barn och unga. De drabbas på sätt som för många av oss är svåra att föreställa sig, och inse vidden av.

  De flesta av oss har barn runt omkring oss; egna barn eller barnbarn. Vi följer dem i deras utveckling. Gläds när de mår bra, utvecklas och når framgång i sina liv. Och vi känner oro och försöker finnas där när de behöver vårt stöd. Nästan samma känsla och handlingskraft har vi också för våra grannars barn. Nu prövas den känslan.

  I år söker 12 000 ensamkommande barn och unga en fristad och skydd i vårt land. Det är egentligen inte så många. Vi skulle egentligen klara av att ge dem ett bra mottagande om bara vi kunde hjälpas åt.

  Katrin Stjernfeldt Jammeh (S)

  kommunstyrelsens ordförande i Malmö

  Annons

  Katrin Stjernfeldt Jammeh (S), kommunstyrelsens ordförande i Malmö.

  Foto: Stig-Åke Jönsson/TT, Anders Wiklund/TT Bild 1 av 1
  Annons
  X
  Annons
  X