Annons

Migrationsverket JO-anmäls

Moderate riksdagsmannen Henrik von Sydow anmäler Migrationsverket till Justitieombudsmännen efter uppgifter om att tjänstemän firat en flyktingavvisning med champagne.

Under strecket
Publicerad

Moderate riksdagsmannen Henrik von Sydow vill låta Justitieombudsmännen, JO, granska fallet.
– Det måste prövas om handläggningen av asylärenden präglas av opartiskhet och objektivitet, säger von Sydow efter att ha lämnat in sin JO-anmälan i förmiddags.
– Det är uppenbart att det med tiden har utvecklats en väldigt kärv praxis i behandingen av asylärenden. Ytterst är det en uppgift för verkets ledning att upprätthålla värden som rättssäkerhet och opartisk behandling, säger von Sydow.

”De klassiska ämbetsmannaidealen om att verka i medborgarens tjänst förvrids när för den enskilde människan förkrossande förvaltningsbeslut firas med champagne på statens myndighet. Jag ber justitieombudsmannen att granska om Migrationsverket levt upp till författningens krav på en rättssäker prövning i handläggningen av asylansökan från den ryska familjen”, skriver von Sydow bland annat i sin anmälan.

Annons
Annons
Annons