”Migrationsverket går för långt”

Migrationsverket skärper nu reglerna för arbetskraftsinvandring. I praktiken blir det omöjligt för de flesta mindre företag att alls rekrytera personal utanför EU. Det skriver arbetsmarknadsexperterna Anders Fogelberg och Karin Ekenger.

Under strecket
Publicerad
Annons

För tre år sedan införde Sverige förenklade regler för arbetskraftsinvandring från länder utanför EU. Innan dess hade våra båda organisationer arbetat aktivt för en sådan förändring. Skälet var företagens behov av yrkeskunniga medarbetare, bland annat eftersom det är svårt för före- tagen att få fram viktig kompetens i Sverige och övriga EU. OECD konstaterade i en rapport före jul att regelverket i huvudsak har fungerat väl.

Nu har dock Migrationsverket beslutat om nya stoppregler från mitten av januari. De nya reglerna är tänkta att förhindra missbruk, men är så skärpta att de i praktiken stryper möjligheterna för små företag att anställa personer från länder utanför EU vid arbetskraftsbrist. Beslutet riktas mot vissa branscher (hotell och restaurang, service, bygg, bemanning, handels- branschen, jord- och skogsbruk samt bilverkstäder). Därutöver ska alla nystartade verksamheter omfattas.

Annons
Annons
Annons