Annons

Migrationsverket klarar inte krav – utvisningar försvåras

Regeringen gav tidigare i år Migrationsverket i uppdrag att i höst ta fram 100 nya förvarsplatser för personer som ska lämna Sverige. Men kostnadsläget är oklart och Migrationsverket kommer därför inte klara av uppdraget i tid.

Under strecket
Publicerad

Migrationsverkets operative chef Mikael Ribbenvik på rastgården till Kirsebergsanstalten i Malmö. Kirsebergsanstalten har visat sig alltför kostsam att rusta upp.

Foto: Magnus Hjalmarson Neideman

Migrationsminister Morgan Johansson.

Foto: Yvonne Åsell

Migrationsverkets operative chef Mikael Ribbenvik på rastgården till Kirsebergsanstalten i Malmö. Kirsebergsanstalten har visat sig alltför kostsam att rusta upp.

Foto: Magnus Hjalmarson Neideman
Migrationsverkets operative chef Mikael Ribbenvik på rastgården till Kirsebergsanstalten i Malmö. Kirsebergsanstalten har visat sig alltför kostsam att rusta upp.
Migrationsverkets operative chef Mikael Ribbenvik på rastgården till Kirsebergsanstalten i Malmö. Kirsebergsanstalten har visat sig alltför kostsam att rusta upp. Foto: Magnus Hjalmarson Neideman

Den kraftiga ökningen av antalet asylsökande förra året kommer att leda till att även antalet avslagsbeslut ökar kraftigt under året. Merparten av personerna som får avslag lämnar landet frivilligt, men varje år lämnar Migrationsverket över tusentals ärenden till polisen för att verkställa besluten.

Annons
Annons
Annons