Annons
X
Annons
X

Migrationsverket: "En otrolig osäkerhet"

Mobila migrationsteam och förändrade regler för så kallad tvångsanvisning – två tänkbara insatser Migrationsverkets chef Anders Danielsson ser framför sig för att klara den drastiska ökningen av ensamkommande flyktingbarn.

Flykten till Europa
Anders Danielsson, chef på Migrationsverket.
Anders Danielsson, chef på Migrationsverket. Foto: TT

Senaste två veckorna har 607 respektive 676 ensamkommande barn kommit till Sverige. En väsentlig ökning jämfört med tidigare.

Migrationsverkets senaste prognos, som lämnades till regeringen för tre veckor sedan, säger att 12 000 barn väntas komma till Sverige under 2015 – men den siffran kommer överskridas om tillströmningen fortsätter i samma takt som nu.

Vi måste se över regelverket med tvångsanvisning.

Annons
X

Migrationsverkets chef Anders Danielsson sa på tisdagen till TT att läget är akut. Han säger till SvD att det krävs omedelbara åtgärder för att omhänderta de ensamkommande barnen.

– I ett värsta scenario så hinner man inte med att registrera eller identifiera de här barnen tidigt, eller att de inte får ett acceptabelt omhändertagande. Och det får inte ske, säger han till SvD.

**Anders Danielsson har nu **kallat till ett möte, i nästa vecka eller veckan därefter, där Migrationsverket tillsammans med Sveriges kommuner och landsting, kommunerna, Socialstyrelsen, Skolverket, barnombudsmannen och länsstyrelserna ska komma med lösningar på hur de ska kunna ta emot alla barn på ett bra sätt.

Han efterfrågar kreativitet, och nämner två förslag som skulle kunna fungera som dämpande åtgärder.

Dels föreslår han att Migrationsverket satsar på mobila utredare som enklare kan röra sig över landet.

– Det har jag förespråkat länge, och vi håller på att bygga upp ett sådant system. Jag hade velat se mobila team som åker runt och gör registreringar och utredningar på plats. Men det kan vi inte göra om inte alla är överens, då måste vi sätta oss ner och prata.

**Ytterligare ett förslag **han lyfter är hur det lagliga ansvaret för ankomstkommuner ska hanteras.

– Om Malmö nu har ett stort lagligt ansvar så kan man tänka sig att att staden, SKL eller Skånes kommunförbund diskuterar huruvida fler kommuner kan ta på sig ansvaret som ankomstkommun trots att barnen de facto inte kommer till den kommunen i ett första skede.

Han menar vidare att systemet med tvångsanvisning lider av barnsjukdomar. En anvisningskommun är den kommun som får det långsiktiga ansvaret för ett ensamkommande barn, och bestäms av Migrationsverket.

Tvångsanvisning är det fjärde steget i anvisningsprocessen, och sker då Migrationsverket till exempel inte kan knyta barnet till en släkting i någon kommun eller om det saknas överenskommelse om mottagande i kommunen.

– Vi har bara haft den lagstiftningen i ett och ett halvt år, och det är först nu den prövas på riktigt. Vi måste se över regelverket med tvångsanvisning. Är det optimalt? Slår det rätt?

Anders Danielsson menar att beslut måste fattas omgående. Hur stort antalet ensamkommande barn blir den kommande tiden är nämligen svårt att avgöra.

– Det är jättesvårt att säga. Vi har legat högt i flera veckor, med en topp de senaste två veckorna. Men vad händer nästa vecka? Vi lever i en otrolig osäkerhet med stora variationer, säger han.

Migrationsminister Morgan Johansson (S) sade på tisdagen till TT att situationen är";ett stort bekymmer". Men myndigheten får prioritera sina resurser, menar ministern.

  • Den akuta situationen måste Migrationsverket och kommunerna lösa inom ramen för sina arbetsuppgifter, säger Morgan Johansson till TT.

Samtidigt lovar Johansson satsningar och lagändringar i höst. Bland annat föreslås förändringar i reglerna för de ensamkommande flyktingbarnens boendeformer, uppger TT.

Annons

Anders Danielsson, chef på Migrationsverket.

Foto: TT Bild 1 av 1
Annons
X
Annons
X