Annons
X
Annons
X

Tove Lifvendahl: Migrationsverket backar om asylboenden

Svenskt flykting­mottagande
Asylboende i Ljusne där polisen nu utreder misstänkt mord eller dråp.

Asylboende i Ljusne där polisen nu utreder misstänkt mord eller dråp. Foto: Pernilla Wahlman/TT / TT NYHETSBYRÅN

I en uppmärksammad artikelserie har journalisten Nuri Kino beskrivit situationen med trakasserier och hot som riktats mot kristna asylsökande på svenska asylboenden. Den 11 mars i år skickade patriark Mor (S:t) Afrem Karim II, syrisk-ortodoxa kyrkans överhuvud i världen med säte i Damaskus, Syrien, ett brev till migrationsminister Morgan Johansson och Migrationsverkets generaldirektör Anders Danielsson. I brevet tackar patriarken Sverige för dess generositet. Han skrev vidare att han utifrån Nuri Kinos artiklar och andra källor fått bekräftat att syrisk-ortodoxa och andra kristna dagligen utsätts för fara på svenska asylboenden.

Patriarken vädjar till Sverige att erbjuda särskilda boenden för kristna och andra utsatta, och "därmed återge ordet asyl dess sanna mening i fråga om skydd och säkerhet": Sverige är ett av världens bästa länder på många sätt och ska inte behöva skämmas för hur det hyser sina asylsökande, på grund av att somliga människor beter sig förtryckande mot dem som inte delar deras religion.

I ett svar daterat den 21 mars svarar nu generaldirektören Anders Danielsson. I detta refererar han till den nyligen hållna riksdagsdebatten i frågan, och hur en huvudinvändning mot kristna asylboenden är att segregerade boenden baserade på religion eller etnicitet skulle upplevas som ett stort misslyckande givet Sveriges principer och värderingar.

Annons
X

Samtidigt understryker han att Migrationsverket tar frågan om asylsökandes säkerhet på största allvar, och är medvetet om att konflikter med etniska eller religiösa förtecken ibland följer med de asylsökande hit. Så följer en noggrann redogörelse för flera åtgärder som Migrationsverket planerar och implementerar i syfte att göra situationen för de väntande asylsökande så säker, trygg och meningsfull.

Anders Danielsson skriver sedan att man kombinerar dessa generella åtgärder med mer specifika säkerhetsåtgärder, ämnade att förhindra konflikter och erbjuda stöd till individer som blivit utsatta för hot eller trakasserier. Personalen vidtar åtgärder utifrån den specifika situationen. Ibland betraktas det som nödvändigt att avlägsna en person från ett boende på grund av olämpligt beteende. Individer eller familjer kan bli erbjudna ett annat boende av säkerhetsskäl.

Och så: Migrationsverket utreder just nu möjligheterna att erbjuda ett begränsat urval av särskilda boenden för individer som känner sig otrygga på det boende de befinner sig på, på grund av andras beteenden. Dessa boenden ska vara öppna för vilka asylsökande som helst i behov av en tryggare plats, oavsett nationalitet eller tro.

Stäng

POLITISKA CHEFREDAKTÖRENS NYHETSBREV – Tove Lifvendahls kommentarer direkt i mejlkorgen

  Anmäl dig här kundservice.svd.se

  Av Anders Danielssons svar kan bara dras slutsatsen att Migrationsverket backar från den tidigare avvisande inställningen till särskilda boenden för kristna och andra utsatta. Budskapet från Migrationsverkets generaldirektör kan inte tolkas på annat sätt än att myndigheten nu ser över möjligheterna att starta särskilda boenden för asylsökande som är trakasserade och hotade på nuvarande boenden.

  Ja, det är beklagansvärt att det ska behövas, men verkligheten stämmer inte alltid med det önskvärda. Anders Danielsson lämnar nu ett mycket välkommet besked. Asylsökande ska inte behöva leva i skräck för sina liv i Sverige.

  Annons

  Asylboende i Ljusne där polisen nu utreder misstänkt mord eller dråp.

  Foto: Pernilla Wahlman/TT / TT NYHETSBYRÅN Bild 1 av 5
  Bild 2 av 5
  Bild 3 av 5
  Bild 4 av 5
  Bild 5 av 5
  Annons
  X
  Annons
  X