Annons
X
Annons
X

Ny beräkning: 46 000 som nekas asyl kan försvinna

Migrationsverket räknar med att 46 000 människor kommer att avvika efter att ha nekats asyl och efterlysas av polisen fram till 2019. Det framkommer i myndighetens budgetunderlag. Många befaras börja leva som papperslösa.

– Det blir en mycket kraftigt ökning, säger Per Löwenberg vid gränspolisen.

(uppdaterad)
Svenskt flykting­mottagande
Foto: Anna Karolina Eriksson/TT

Regeringen vill att fler som nekats asyl ska lämna Sverige och har nu senast klubbat igenom ett nytt förslag om att dra in rätt till boende och dagersättning vid ett nej.

Många som får ett beslut om avvisning eller utvisning åker inte självmant eller går under jorden. Då lämnar Migrationsverket över ärendet till polisen. Förra året handlade det om 10 627 ärenden. Ungefär 2627 tvångsutvisades medan 7331 räknades som att de hade avvikit och efterlystes av polisen.

Nu har Migrationsverket lämnat in sitt budgetunderlag till regeringen om de kommande åren. I underlaget finns ett antal beräkningsalternativ och räkneexempel på hur många ärenden som kan komma att lämnas över till polisen.

Annons
X

Migrationsverket räknar med att över 60 000 ärenden kan lämnas över till polisen fram till 2019. I några tusen fall om året tros individerna befinna sig i förvar. Men i hela 46 000 ärenden väntas personerna ha avvikit och måste efterlysas av polisen.

Siffrorna bygger på Migrationsverkets huvudscenario från i februari, med 100 000 asylsökande under 2016 och 75 000 året därefter. Osäkerheten kring siffrorna är dock stor eftersom många faktorer, som vad som händer i EU, Turkiet och Syrien, påverkar. Migrationsverket kommer med flera prognoser om året. Men detta är vad myndigheterna har att gå på i dag.

En del av dem som blir efterlysta lämnar landet utan myndigheternas kännedom, men många kommer att börja leva som papperslösa i Sverige, enligt Per Löwenberg, gruppchef på nationella gränspolisen.

– Det är enormt mycket människor som kommer att avvika. Det är väldigt problematiskt. Vi hittar uppskattningsvis mellan 10 och 20 procent av dem som avviker, säger han till SvD.

Så antalet papperslösa kommer att öka rejält?

– Ja, det kommer det att göra. En mycket kraftigt ökning.

Migrationsverket räknar med att några hundra efterlysta per år tvångsutvisas med hjälp av Kriminalvårdens nationella transportenhet. Fram till 2019 ökar antalet till 750 stycken.

Redan idag har polisen runt 20 000 pågående ärenden från Migrationsverket och runt hälften rör efterlysta personer. Dessutom tillkommer även personer som kommer in i landet utan att söka asyl samt barn som föds och börjar leva som papperslösa.

Foto: Björn Larsson Ask

**Migrationsverket har tillsammans **med polisen och Kriminalvården fått i uppdrag av regeringen att effektivisera återvändandeprocessen. Under våren drar försöksprojekt igång. I november ska trion komma med skarpa förslag till regeringen. Det handlar bland annat om att snabbare fastställa en identitet på asylsökande samt att fler ska tas i förvar efter avslagsbeslut.

Men Per Löwenberg på gränspolisen menar att utmaningarna är stora framåt med tiotusentals som avviker.

– Vi är i dag inte särskilt framgångsrika, vi prioriterar inte detta väldigt högt. Vi ökar nu, men behoven ökar mångfaldigt mer, säger han.

Per Löwenberg tar upp att polisen ska arbeta mer både med dem som sitter på boenden och förvar, men också med dem som håller sig undan. Metoderna handlar om fler kontroller i samband med övrig verksamhet, som trafikkontroller eller kontroller som genomförs av kommuner eller Skatteverket.

Sten-Erik Johansson, föreståndare på Fackligt center för papperslösa, tror att den absoluta merparten av dem som avviker kommer att stanna kvar som papperslösa i Sverige.

– Vad har de att återvända till? Även de som kommer att leva väldigt fattigt och eländigt, alternativen är inte så mycket bättre, säger han.

Han tror inte att hårdare krav och indragna rättigheter skrämmer papperslösa, som tagit sig till Sverige under stora umbäranden. I stället kommer livet bli tuffare. Sten-Erik Johansson, som beskriver vardagen med svåra arbetsvillkor, undermåligt boende och låga löner för de papperslösa, ser dystert på framtiden de närmaste åren.

– Jag tror faktiskt att det kan bli fasansfulla konsekvenser, jättetufft. De vet att de ska leva utanför samhällets regler. Jag tror inte att det avskräcker särskilt mycket, säger han.

Annons
Foto: Anna Karolina Eriksson/TT Bild 1 av 2
Foto: Björn Larsson Ask Bild 2 av 2
Annons
X
Annons
X