X
Annons
X

Migrationsdebatt utan grund i statistik

På SvD Brännpunkt (18/12) anklagar Fredrik Schulte (M) borgerliga ledarsidor för att ha en för negativ beskrivning av den svenska integrationen. Problemet är att Schultes beskrivning helt missar angelägna integrationsproblem som måste åtgärdas. Men även de debattörer som påtalar integrationsproblemen har i viss mån fel, eftersom man inte specificerar problemen på ett sätt som speglar faktisk statistik.

Ett grundläggande problem är att utgå från utlandsfödda som en homogen grupp. Sysselsättningsutvecklingen bland utlandsfödda som helhet har visserligen haft en positiv utveckling som helheten, men att identifiera gapet som kvarstår i sysselsättning ger liten vägledning om vilka lösningar som krävs för att ytterligare förbättringar ska komma till stånd.

Annons
X
Annons
X
Annons
X
Annons
X