X
Annons
X

”Migrationsbaksmällan kräver självreflektion”

I migrationspolitiken har självbilden och framställningen varit viktigare än den faktiska verkligheten. Som politisk strategi har det varit misslyckat och kostnaden stor för såväl samhället som den allmänna politiska tilltron, skriver docent Jens Stilhoff Sörensen.

Den ”humanitära narcissismen” har skadat migrationspolitiken, menar Jens Stilhoff Sörensen.
Den ”humanitära narcissismen” har skadat migrationspolitiken, menar Jens Stilhoff Sörensen. Foto: Fredrik Sandberg/TT

Vi håller på att få en ny flykting- och migrationspolitisk ordning. Det är på tiden eftersom det i många år varit tydligt att den internationella flyktingregimen vilat på gamla antaganden som sedan länge är inaktuella. Samtidigt har senfärdigheten att förstå och hantera detta både tydliggjort och genererat en politisk kris som kräver reflektion och självrannsakan hos politiska partier och media. En viktig och berättigad kritik är hur det växt fram en ny politisk kultur där taktiserandet mot andra partier och kampen om marknadsandelar i väljarkåren fått företräde framför omsorgen om såväl landet och allmänintresset som om grundläggande humanitära principer. I kölvattnet av denna oaktsamhet har också centrala delar av EU- och Schengensamarbetet brutit samman. Vi kommer nu att få ett val i september som till stor del präglas av migrationsfrågor och problem som uppfattas hänga samman med dessa. Vi kan sannolikt förvänta oss ett djupt skifte i det politiska landskapet som en direkt följd av denna migrationspolitiska baksmälla.

Den ”humanitära narcissismen” har skadat migrationspolitiken, menar Jens Stilhoff Sörensen.

Foto: Fredrik Sandberg/TT Bild 1 av 2

Jens Stilhoff Sörensen.

Foto: Privat Bild 2 av 2
Annons
X
Annons
X
Annons
X
Annons
X