X
Annons
X

Cecilia Notini Burch: Migration som en förutsättning för välfärd

Liv Ullmann och Max von Sydow i filmen Utvandrarna
Liv Ullmann och Max von Sydow i filmen Utvandrarna Foto: SCANPIX

Många etnologer, antropologer och historiker menar att allt mänskligt kollektivt identitetsskapande bygger på ett "vi" och ett "dom". Den sociala konstruktionen av ett "vi" sker genom skapandet av ett "dom", mot vilket detta "vi" kan jämföras. Med andra ord: för att vi ska kunna definiera vilka "vi" är måste vi först veta vilka "dom" är. Gränserna för "vi" och "dom" omdefinieras emellertid som regel med tiden. "Vi" kan inkludera större eller mindre grupper av människor beroende på var och när vi är, och mot vilka andra vi för tillfället definierar oss. Den lokala klanen, bygden, staden, landsdelen, närområdet eller kontinenten kan i olika sammanhang utgöra grund för ett "vi". I andra kontexter är det samhällsklassen, religionen, den politiska åsikten, utbildningen, könet, sexualiteten eller andra markörer som preciserar.

Liv Ullmann och Max von Sydow i filmen Utvandrarna

Foto: SCANPIX Bild 1 av 1
Annons
X
Annons
X
Annons
X