Migranter ska inte fängslas utan grund

När svenska myndigheter frihetsberövar utländska medborgare som fått avslag på asylansökan, krävs att beslutet är välgrundat, förutsägbart och rättssäkert. Så ser det dock inte ut i dag, visar en ny studie som Röda Korset presenterar i dag.

Under strecket
Publicerad

Ulrika Årehed Kågström, Alexandra Segenstedt och Maite Zamacona Aguirre, Röda Korset.

Foto: RÖDA KORSET
Annons

Röda Korset besöker runtom i landet människor som tagits i förvar för att se till att de behandlas humant och att deras mänskliga rättigheter inte kränks. En vanligt återkommande fråga i vårt arbete med förvarstagna gäller rättssäkerheten för personer som tas i förvar och förståelsen för de beslut om förvar som fattas.

För att undersöka på vilka grunder asylsökande tas i förvar samt hur rättssäkra dessa beslut är har Röda Korset genomfört studien
Förvar under lupp”. I studien, som vi publicerar i dag, har vi gått igenom 953 beslut och domar rörande förvar och placeringar från Migrationsverket, Polisen samt från migrationsdomstolarna och Migrationsöverdomstolen.

Annons
Annons
Annons