Midways resultat tyngdes av engångsposter

Konglomeratet Midway redovisar ett resultat efter skatt på -42 miljoner kronor för det fjärde kvartalet 2017 (-27). Resultatet per aktie uppgick till -1:71 kronor (-1:22).

Under strecket
Publicerad
Annons

I resultatet ingår engångsposter på 47 miljoner kronor för åtgärder i Haki.

Annons
Annons
Annons