Annons
X
Annons
X

Microteknik löser brott

Micro Systemation avslutade 2012 starkt, och tidningen Aktiespararen tror på en tillväxt för de två närmaste åren på 710 procent. Det är långt under bolagets egna förväntningar men räcker för att aktien ska vara attraktiv.

Micro Systemation är världsledande inom mobil kriminalteknik. Bolaget säljer produkter som brottsutredande myndigheter – polis, militär, tull och andra – använder för att tanka data ur beslagtagna mobiltelefoner och andra mobila enheter. Produkterna används för bevissäkring i fler än 50 länder. Nordamerika dominerar med 47 procent av försäljningen. EMEA (Europa, Mellanöstern, Afrika) & Latinamerika svarar för 44 procent och Asien för 9 procent.

Antalet mobila enheter ökar kontinuerligt, samtidigt som teknikutvecklingen är snabb. Detta innebär en hög underliggande efterfrågan på Micro Systemations produkter. Affärsmodellen bygger på att kunderna betalar en licensavgift för att använda bolagets egenutvecklade mjukvara. Normalt förnyar kunderna licenserna, eftersom mjukvaran löpande uppdateras för att klara nya mobilmodeller. Systemet ger en stabil intäktsström.

Under 2012 var omsättningen 137 miljoner kronor. Licensförnyelse svarade för 41 procent av intäkterna och nyförsäljning för 59 procent. Beroendet av statliga budgetar bidrar till att en stor del av beställningarna och intjäningen kommer mot slutet av året.

Annons
X

Målet är att nå en årlig tillväxt på minst 25 procent. Med en försäljningstillväxt på i genomsnitt 22 procent de fem senaste åren har bolaget i stort sett klarat målet. De två senaste åren har försäljningen emellertid fallit tillbaka, och tillväxten har varit bara 5 procent. Förklaringen är att kunderna nästan uteslutande finns i den offentliga sektorn och därmed har drabbats av budgetnedskärningar.

Micro Systemation har en stark marknadsposition. Men för att behålla positionen krävs betydande investeringar i produktutveckling. Det senaste året har dessutom stora marknadsinvesteringar genomförts, bland annat har säljresurser etablerats i Ryssland, Kina och Brasilien. Till följd av satsningarna ökade antalet anställda med 30 procent och personalkostnaderna med 25 procent under 2012. Kostnadsökningarna i kombination med den svaga försäljningstillväxten sänkte rörelsemarginalen från 23,1 procent 2011 till 13,3 procent i fjol.

Efter ett par svaga år är det troligt att marknaden stärks i år. Aktiespararens prognoser räknar försiktigt med en tillväxt på 5 procent i år och 7 procent nästa år. Med en mer måttlig kostnadsökning stärks marginalen successivt.

Stäng

SvD NÄRINGSLIVS NYHETSBREV – dagens viktigaste ekonominyheter direkt i mejlkorgen

  Anmäl dig här kundservice.svd.se

  En förväntad hög tillväxt motiverar en värdering på minst 15 gånger årsvinsten. Bolagets verksamhet binder inte mycket kapital, vilket innebär att större delen av vinsten kan delas ut. Med tidningens utdelningsprognos och riktkurs för innevarande år ligger direktavkastningen på 4 procent

  Publiceringen sker i samarbete med tidningen Aktiespararen där Herman Sjöberg är analytiker.

  Testa dig själv! Vad kan du om företagen?

  QUIZ: Vilka tog över när Swissair konkade? quiz.svd.se QUIZ: ”Riktigt skägg, riktig öl.” Vilken öl? quiz.svd.se QUIZ: Vilket bolag tillhör den här loggan? quiz.svd.se
  Annons
  Annons
  X
  Annons
  X
  Annons
  X