Micronic Mydata höjer prognos

Micronic Mydata justerar tidigare lämnad helårsprognos och bedömer nu att försäljningen för helåret 2010 kommer att uppgå till cirka 1,2 miljarder kronor.

Under strecket
Direkt
Publicerad
Annons

Tidigare prognos var att försäljningen skulle ”något” överstiga 1 miljard kronor.

Bakgrunden är att bolaget kommer att leverera två beställda system till en kund under innevarande kvartal.

Annons
Annons
Annons