Aktieanalys

Björn Rydell: Micro Systemation: När biter tillväxtsatsningarna?

Kriminalteknologibolaget Micro Systemation släpper rapporten för det första kvartalet 2019. Rensat för valutaeffekter minskar försäljningen och rörelseresultatet är dessutom negativt för första gången på många år. Finns det risk att även 2019 blir ett mellanår för bolaget?

Uppdaterad
Publicerad
Micro Systemations egenutvecklade mjukvara XRY används för att återfå borttagen information som till exempel foton, sms, samtalslistor och kontakter. XRY används för bevissäkring i över 100 länder världen över.
Micro Systemations egenutvecklade mjukvara XRY används för att återfå borttagen information som till exempel foton, sms, samtalslistor och kontakter. XRY används för bevissäkring i över 100 länder världen över.

2018 var ett mellanår för Micro Systemation (47 kr) med negativ tillväxt i lokal valuta och halverat rörelseresultat. Resultatförsämringen förklarades enligt bolaget av tillväxtsatsningar. Nu, eller väldigt snart, vill man alltså se att dessa satsningar bär frukt.

Idag släpper bolaget rapporten för första kvartalet 2019. Rapporten övertygar inte och aktien handlades inledningsvis ned ett par procent. Sedan vi skrev om Micro Systemation (MSAB) i januari är aktien nu ned 20 procent.

MSAB Q1 2019 Q1 2018
Omsättning 66,3 Mkr 65,3 Mkr
Tillväxt 1,5% 17,9%
Organisk tillväxt -6% 20,3%
Bruttomarginal 91% 84%
Rörelseresultat (Ebit) -5,6 Mkr 3,7 Mkr
Rörelsemarginal -8,6% 5,6%
Vinst per aktie -0,23 Kr 0,24 kr

Försäljningen under det säsongsmässigt svaga första kvartalet var i stort sett oförändrad jämfört med föregående år. Exklusive positiva valutaeffekter föll omsättningen 6 procent. Försäljningen mellan kvartalen är slagig i sin natur så man bör inte dra allt för stora växlar på ett enskilt kvartal. Nedan följer en sammanställning på hur bolagets intäkter har utvecklats på kvartalsbasis under de senaste åren.

Som synes så är andra halvåret vanligtvis det säsongsmässigt starka där majoriteten av såväl försäljning som resultat genereras. Historiskt sett har försäljningen även varit volatil mellan enskilda år. 2018 var ett år som i hög grad präglades av investeringar för framtida tillväxt som de så fint heter.

Sedan vi senast skrev om bolaget har MSAB släppt två rapporter. Försäljningen under Q4 2018 minskade med 4,4 procent i lokal valuta och dagens rapport bjöd på 6 procent negativ dito. Det är inte riktigt det man vill se.

Men tillväxtsatsningar kan ta tid. Under Q4 2018 slutförde bolaget sin etablering i Japan och under inledningen av 2019 har MSAB etablerat lokal närvaro i Indien. Den indiska marknaden är ur flera avseende intressant. Inte minst ur ett storleksperspektiv. Likt Storbritannien bygger det indiska polisväsendet på självständiga delstater, och i Indiens fall är det 29 stycken. 21 av dessa har fler invånare än hela Sverige. Potentialen på sikt är intressant samtidigt som det alltid medför risker med etablering på nya marknader.

I slutet på 2018 lanserade även MSAB tjänsten Access Services som riktar sig mot de mest avancerade telefonerna. Som vi skrev i vår förra analys så är teknikutvecklingen både en risk och en möjlighet. Den uppenbara risken är att MSAB inte lyckas hänga med i den snabba teknikutvecklingen. Utvecklingen möjliggör även att inträdesbarriärerna på marknaden blir allt högre, vilket är positivt.

För ett par veckor sedan släppte MSAB nya versioner av produktfamiljerna XRY, XAMN och XEC. De nya versionerna innehåller många viktiga och nya funktioner som underlättar och effektiviserar arbetet för utredare och analytiker av datan. XRY har bland annat stöd för ytterligare 342 mobila enheter och appar vilket gör att totala antalet enheter och appar uppgår till drygt 27 100.

Ett annat av glädjeämnena i dagens rapport var den starka bruttomarginalen som ökade till 91 procent från 84 samma kvartal i fjol. Under 2018 var bruttomarginalen 87,6 procent (90,0). Variationen beror till stor del på hur produktmixen mellan mjuk- och hårdvara förhåller sig.

Övriga externa kostnader och avskrivningar ökade till 21,0 Mkr (15,3) under kvartalet. Av detta stod ökade avskrivningar till följd av den nya redovisningsstandarden för leasing (IFRS 16) för 2,6 Mkr.

Den stora kostnadsökningen hänförs till ökade personalkostnader som steg drygt 9 Mkr till 45,0 Mkr. MSAB var 182 anställda per den 31 mars 2019 jämfört med 150 året innan.

Nedan följer våra prognoser på hur de närmsta åren kan utvecklas.

MSAB
Börskurs: 47,00 kr
Antal aktier (miljoner): 19,1
Börsvärde: 897 Mkr
Nettokassa: 93 Mkr
VD Joel Bollö
Styrelseordförande Henrik Tjernberg
SvD Börsplus huvudscenario
2018 2019E 2020E 2021E
Omsättning 304 335 375 420
- Tillväxt 0,7% 10,0% 12,0% 12,0%
Rörelseresultat 33 37 53 71
- Rörelsemarginal 10,8% 11,0% 14,0% 17,0%
Resultat efter skatt 28 28 40 55
Vinst per aktie 1,51 1,49 2,11 2,87
Utdelning per aktie 2,20 2,20 2,20 2,20
Direktavkastning 4,7% 4,7% 4,7% 4,7%
Avkastning på eget kapital 25% 23% 29% 38%
Operativt kapital/omsättning 4% 2% 2% 2%
Nettoskuld/EBIT -3,0 -3,6 -2,5 -2,0
P/E 31,1 31,5 22,3 16,4
EV/EBIT 24,6 21,8 15,3 11,3
EV/Sales 2,6 2,4 2,1 1,9

Vi räknar med att MSAB växer cirka 10 procent årligen de kommande åren. Tillväxten kommer säkerligen inte vara linjär men 10 procent borde nog MSAB mäkta med i snitt de kommande åren. Vi tror dessutom att kostnadstillväxten kommer avta något under 2020 och 2021. Då bör rörelsemarginalen kunna närma sig 20 procent igen.

Bolag Avkastning 1 år % P/E 2020E EV / Ebit 2020E EV / Sales 2020E Ebit-marginal 2020E % Årlig tillväxt i omsättning 2019-2021 %
Micro Systemation -28,3 22,3 15,3 2,1 14,0 10,0
Formpipe 68,3 23,7 17,4 2,8 16,0 4,4
Enea 83,5 15,4 13,5 3,1 22,7 7,6
CLX (Sinch) 84,2 19,4 18,0 1,3 7,2 11,2
HMS 36,7 32,4 23,6 4,8 20,5 15,2
Genomsnitt 48,9 22,7 17,6 2,8 16,1 9,7
Källa: SvD Börsplus / Factset
Definition Aktiens avkastning 12 månader, inklusive utdelning Börskurs delat på förväntad vinst per aktie för 2020E EV = Börsvärde + Nettoskuld. EBIT = förväntat rörelseresultat 2020E EV = Börsvärde + Nettoskuld. Sales = förväntad omsättning 2020E Förväntad rörelsemarginal 2020E Förväntad årlig tillväxt 2019-2021

Bolagen i ovanstående peer-tabell har i olika grad slag av mjukvaruintäkter. Det är inte några perfekta jämförelseobjekt då MSAB:s verksamhet och nisch skiljer sig en del. Men det ger i varje fall en indikation på hur bolag med liknande egenskaper värderas för tillfället.

Vältajmade insynsförsäljningar

Ledningen i MSAB har historiskt sett genomfört en del vältajmade aktieförsäljningar. Och med vältajmade menar vi att aktien har sjunkit efter försäljningen. Den 22 mars 2019, alltså precis innan kvartalsslutet, sålde VD Joel Bollö 50 000 aktier för 58,7 kronor styck till ett värde om knappt 3 Mkr. Bollö har efter avyttringen ett innehav på drygt 54 000 aktier.

Börsplus slutsats

MSAB har en rad egenskaper som vi gillar. Bland annat stark marknadsposition, väldigt höga bruttomarginaler och ungefär 50 procent återkommande intäkter. Största risken är fortsatt att tillväxtsatsningarna inte biter över huvud taget eller tar lång tid att få effekt.

Aktien handlas för närvarande till de lägsta kurserna sedan hösten 2016. Om man har en riktigt lång investeringshorisont är det nog inte fel att köpa lite aktier här. Samtidigt skaver ledningens vältajmade insynsförsäljningar en del. Vi vill gärna syna ett par rapporter till och behåller vår neutrala syn på aktien.

Micro Systemation tio största ägare Kapital Röster
Pine Valley B.V. 9,96% 6,77%
Swedbank Robur Fonder 7,03% 4,78%
Robert Ahldin 6,67% 8,85%
Handelsbanken Fonder 6,00% 4,08%
Fjärde AP-fonden 4,84% 3,29%
Henrik Tjernberg 4,82% 31,00%
Humle Fonder 4,72% 3,21%
Öhman Fonder 4,35% 2,96%
Micro Systemation AB (publ) 3,67% 2,50%
Berenberg Funds 3,30% 2,25%
Källa: Holdings per den 31 mars 2019

___________________________

Mejla oss gärna på borsplus@svd.se om du har förslag eller frågor.

Annons
X

Micro Systemations egenutvecklade mjukvara XRY används för att återfå borttagen information som till exempel foton, sms, samtalslistor och kontakter. XRY används för bevissäkring i över 100 länder världen över.

Bild 1 av 1
Annons
X
Annons
X
Annons
X