”Metoden godkänd av expertmyndigheten”

Johan Dasht, vd för Svensk Kärnbränslehantering AB.
Johan Dasht, vd för Svensk Kärnbränslehantering AB. Foto: Mikael Wallerstedt

När nu slutförvarsfrågan har hanterats i närmare 40 år finns det få som på allvar kan hävda att det har gått för snabbt. Experter utan egenintresse i sak­frågorna har godkänt metoden, skriver SKB:s Johan Dasht i en replik.

Under strecket
Publicerad
Annons

Det behövs ett regeringsbeslut om det svenska slutförvarsystemet. Inom några år är mellanlagret fullt och då kan inte längre kärnkraftverken bli av med sitt använda bränsle. Det här är fakta, och ett problem som följer av att ett tillståndsbeslut om slutförvaret dragit ut på tiden. När företrädare för Naturskyddsföreningen och Miljöorganisationernas kärnavfalls­granskning, MKG, skriver att slutförvars­frågan stressas fram (SvD 14/2) väljer de att bortse från ett mer än 40-årigt forsknings- och utvecklingsarbete, samt en gransknings- och prövningsprocess som tagit tio år att genomföra och som resulterat i att experterna på Strålsäkerhetsmyndigheten, SSM, tydligt har tillstyrkt SKB:s metod. Under tiden har också myndigheterna i vårt grannland Finland hunnit godkänna ett slutförvar där, baserat på just den metod som SKB har utvecklat.

Frågan om utökat tillstånd för mellanlagret ingår som del i SKB:s ansökan om att bygga ett slutförvarssystem, med ett slutförvar i Forsmark och en inkapslingsanläggning i Oskarshamn. Att mellanlagret håller på att bli fullt blev en stor nyhet i förra veckan, efter att Vattenfalls produktionschef gått ut med budskapet i en intervju i Dagens Nyheter. I samma artikel intervjuas också chefen för slutförvarsenheten på SSM, Ansi Gerhardsson, som säger att myndigheten landat i att den slutförvarsmetod som SKB föreslår är en säker metod. ”Man kan fortsätta att utreda i oändlighet, men då skulle vi aldrig komma någonstans. Enligt oss är det här tillräckligt utrett för att regeringen ska kunna fatta beslut (DN 11/2).”

Annons
Annons
Annons