Annons
X
Annons
X
Ledare
Op ed

Merit Wager: Sverige ligger efter med ålderstester

Svenskt flykting­mottagande
Flyktingboende för ensamkommande barn, Stockholm.

Flyktingboende för ensamkommande barn, Stockholm. Foto: Jessica Gow/TT / TT NYHETSBYRÅN

Sent omsider har man nu börjat ta upp den i Sverige så kontroversiella frågan om att ensamkommande barn från Afghanistan, Irak, Somalia och andra länder, inte alltid är barn. Så har också skett i Sveriges Radio, som låtit två av sina anställda, Jörgen Huitfeldt och Magnus Thorén, göra ett reportage om de ensamkommande. Så känsligt är dock ämnet och så rädda för att stämplas som dåliga människor är de flesta medverkande, att de varken vågat ställa upp med sina namn eller ens sina egna röster utan deras utsagor har lästs in av andra.

Medan det till Sverige under perioden januari– november 2015 kom 32 180 ensamma och enligt egen utsago minderåriga asylsökande så kom det under samma tid till Danmark 1 700, till Finland 2 770 och till Norge 4 950. Till Sverige sökte sig alltså nästan 3,5 gånger fler i den här kategorin än till de tre övriga länderna tillsammans. Skillnaderna har varit ungefär de samma i många år.

Att inte detta faktum har fått ansvariga inom Migrationsverket och regeringen – för att inte tala om medierna – att reagera, måste ses som märkligt. Migrationsverkets ledning har uppmanat hand-läggare och beslutsfattare att gå på de uppgifter de ensamkommande själva uppger eftersom de inte har några handlingar som styrker deras ålder.

Annons
X

Men i de övriga nordiska länderna görs ålderstester vid aning om att den asylsökandes åldersangivelse inte stämmer. I Sverige vägrar läkare och andra att utföra dessa tester, som är både vetenskapligt beprövade och erkända i andra länder. Detta känner ”researrangörerna”, det vill säga smugglarna, mycket väl till, och de anpassar givetvis sina transporter därefter. Det är sannolikt att fler av dem som de facto är barn, i första hand skickas till de länder där ålderstester görs.

Kostnaden för den här gruppen, som under perioden januari–november 2015 utgjorde 22 procent av alla asylsökande, är enorm, liksom alla arrangemang kring deras boende och studier etcetera. Om det vid åldersbedömningar skulle visa sig att ett ansenligt antal inte är minderåriga, blir besparingen för skattebetalarna avsevärd. HVB-hemspersonal, familjehem och skolor skulle också slippa de problem som följer med att vuxna män måste behandlas som 16- och 17-åringar, vilket berättades om i reportaget i Sveriges Radio.

Om svenska läkare inte vet hur de ska göra kan de med fördel göra studiebesök i Danmark, Finland och Norge där man har både kunskap och erfarenhet. Åldersbedömningar har behövt göras under lång tid i Sverige men de har inte kunnat utföras annat än i ett fåtal fall på grund av läkares vägran. Problemen och kostnaderna – både ekonomiska och mänskliga – som den underlåtenheten medfört är stora. Att låtsas som om problemet med oriktiga åldersangivelser bland asylsökande inte existerar är därför oansvarigt.

Myndighetsålder är inte bara en fråga om rättssäkerhet. Det är också en fråga som kan ha stor betydelse för den enskilde asylsökande. För hur det blir när de som nu behandlas som barn utan att vara det, blir gamla, det verkar heller ingen ha tänkt på.

MERIT WAGER är förläggare och fri skribent. merit.wager@comhem.se

Hur många ensamkommande barn är vuxna?

svd.se
Annons

Flyktingboende för ensamkommande barn, Stockholm.

Foto: Jessica Gow/TT / TT NYHETSBYRÅN Bild 1 av 1
Annons
X
Annons
X