Annons

Mera jobb väntar Medlingsinstitutet

Nästa år kan bli ett besvärligt år på den svenska arbetsmarknaden. Medlingsinstitutet begär därför mer pengar.

Under strecket
Publicerad

Medlingsinstitutet vill att anslaget nästa år höjs med cirka 5 procent till 50 miljoner kronor. Orsaken till att myndigheten kräver högre anslag hos regeringen är att kostnaderna för medling på central nivå ökar ”väsentligt”. Dessutom ökar kostnaderna för lönestatistiken. Även i år har kostnaderna varit högre än väntat.

I år har Medlingsinstitutet haft sex medlingsuppdrag. Dessa har täckt in ungefär 20 procent av arbetsmarknaden. Bland annat har det varit konflikt bland elektriker, kabinpersonal och sjöbefäl, däremot har konflikten inom Kommunal inte belastat Medlingsinstitutets ekonomi. Nästa år förhandlar de privatanställda och då handlar det om uppemot 75 procent av arbetsmarknaden. Då löper bland annat hela industriavtalet ut, ett samarbetsavtal från 1997 som omfattar ett tjugotal arbetsgivarförbund och fackliga organisationer. Vidare väntar nya löneavtal för cirka 1,2 miljoner arbetstagare inom till exempel handel-, bygg- och finanssektorn. - Vi kommer då sannolikt att få betydligt fler medlingsuppdrag, däremot är det inte säkert att det blir fler konflikter. För samhället är det en lönsam investering att höja våra anslag, säger Medlingsinstitutets chef Anders Lindström.

Annons
Annons
Annons