Senast 2050 ska vi alla leva inom gränserna för en planet. Men redan 2020 ska vi ha gjort stora förändringar i rätt riktning. Hur lever du? Och vad kan du ändra? Testa här!

Laddar…

Svenska Dagbladet lagrar varken ditt svar eller resultat.

Frågorna och beräkningarna är hämtade från SEI:s och WWF:s verktyg Klimatkalkylatorn

Koldioxidekvivalenter (CO2e) är ett mått som används för att räkna samman olika växthusgasers bidrag till växthuseffekten och den globala uppvärmningen.

En genomsnittsperson i Sverige släpper ut cirka 9 ton växthusgaser per år om vi räknar in all vår konsumtion. Av det är drygt 2 ton sånt som du inte kan påverka själv. Det är offentliga utsläpp från t ex skolor, sjukvård, försvar och infrastruktur, hela förvaltningen.

Du lever som vi hade 0 jordklot

Ditt resultat visar hur många jordklot som krävs om alla lever som du. Om vi räknar vår livsstil i planeter lever vi i Sverige som om vi hade 4,2 jordklot till vårt förfogande. Genomsnittet globalt är 1,6 planeter.

Se utsläpp per kategori

Uppmana fler att anta klimatutmaningen

Beräkningsverktyget till kalkylatorn är framtaget av SEI och WWF.

Spara ditt resultat hos SEI genom att registrera dig här.